Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Kollektiv trafik PlusUng

PlusUng

Med PlusUng ønsker Kolding Kommune at sikre en kollektiv trafikforbindelse for unge uddannelsessøgende med bopæl et stykke fra den kollektive trafik.

PlusUng er en særlig variant af FlexUng for unge bosiddende i Kolding kommune, med Ungdomskort og 4,5 km eller mere til nærmeste busrute, der giver kollektiv trafikforbindelse til den unges uddannelsesinstitution.

Den unge bliver i ordningen kørt gratis mellem hjemmeadressen og det stoppested, der giver en kollektiv trafikforbindelse til uddannelsesinstitutionen.

Som de allerede etablerede Flexturs-ordninger i kommunen (Flextur, FlexUng og FlexJunior) hører PlusUng under den padehat af kørsel, der betegnes Flextrafik og administreres af Sydtrafik.

Ordningen er for unge, der har bopæl i Kolding kommune, har et gyldigt/betalt Ungdomskort og har 4,5 km eller mere til nærmeste busrute, der giver kollektiv trafikforbindelse til den unges uddannelsesinstitution.

Læs mere om, hvornår man er berettiget til et Ungdomskort, og hvordan man bestiller et 

Afstandskriteriet på de 4,5 km eller mere mellem hjem og stoppested afgøres ved hjælp af en søgning på www.rejseplanen.dk

Følgende ruter tages i betragtning under vurderingen:

 • 103
 • 106
 • 134
 • 147
 • 166
 • 188
 • 207
 • 252
 • 253
 • 254
 • 511
 • 900X

Ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at den unge har mulighed for at bestille en gratis Flexbil fra bopæl til nærmeste busstoppested/er, der giver videre kollektiv trafikforbindelse til den unges uddannelsesinstitution. Ordningen kan selvfølgelig også benyttes i modsat retning.

Man vælger selv, hvornår man ønsker at ankomme til eller blive afhentet ved busstoppestedet. Det eneste, der ligger fast er, at rejsen skal gå mellem bopæl og det/de busstoppested/er, der angives ved tilmeldingen til ordningen.

Der gælder følgende regler for ordningen:

 • Ordningen er gratis.
 • Ordningen kan kun benyttes i de perioder, hvor der kan fremvises et gyldigt/betalt Ungdomskort.
 • Rejsen skal ske mellem bopæl og busstoppested eller i modsat retning, præciseret i optagelsesbrev.
 • Rejserne må kun foretages på skoledage for Kolding Kommunes folkeskoler.
 • Der må maksimalt foretages 2 rejser pr. dag.
 • Den rejsende vil være fremme ved busstoppestedet senest 5 minutter før bussen afgår, men vil kunne være fremme op til 20 minutter før. Det samme gælder ved skift fra bus til Flexbil.
 • Bestilt kørsel, inklusive kørsel, der er bestilt som fast kørsel, skal afbestilles, hvis det viser sig, at der ikke er brug for kørslen, f.eks. ved sygdom.
 • Da der er tale om en særlig form for kollektiv trafik, kører man sammen med andre, som man kender det fra bus og tog, hvorfor Flexbilen somme tider vil køre en omvej.
 • Sydtrafiks almindelige rejsegaranti(er) for flextrafik og bustrafik gælder for ordningen. Læs mere herom på Sydtrafik hjemmeside.

Er man i tvivl om hvilke dage, der er skoledage, kan man her se 

Overholdes ovenstående regler ikke, kan man blive udelukket fra ordningen.

Sydtrafiks almindelige rejsegarantier for Flextrafik og bustrafik er gældende for ordningen. Disse kan findes på Sydtrafiks hjemmeside; https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service/rejsegaranti

Man tilmeldes ordningen ved at sende en mail til plusung@kolding.dk. I mailen skal angives følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Uddannelsesinstitution
 • Fødselsdato (dd.mm.åå) (ikke cpr.nr.)
 • Mobilnummer
 • Din egen emailadresse (2 personer kan ikke have samme emailadresse i systemet)
 • Kopi/billede af kvitteringen fra Sydtrafik, hvor man kan se, hvilken periode Ungdomskortet er betalt for.
 • Udskrift fra Rejseplanen, der viser, hvilke rejser, der ønskes benyttet til og fra uddannelsesinstitutionen, således at ønskede skiftesteder mellem PlusUng-turen og busrute kan fastsættes.

Der kan være op til 3 dages ekspeditionstid.

Når du er oprettet, vil du modtage en mail med kundenr.

Tilmeldingen til PlusUng gælder kun lige så længe, som det medsendte ungdomskort er gyldigt til. Derfor skal der indsendes en ny/t kopi/billede af kvitteringen fra Sydtrafik, hver gang Ungdomskortet fornyes.

Man skal altid bestille mindst 2 timer før, man ønsker at blive hentet.

Bestilling af en FlexUng-tur ved Flextrafik:
Pr. telefon - 76 60 86 08. Her er det vigtigt, at du oplyser, at du vil bestille en FlexUng kørsel og kan oplyse dit CPR-nummer.

Online - sydtrafik.flextrafik.dk. Her skal du bruge din emailadresse og det kundenummer, du får oplyst ved tilmeldingen til ordningen.

De generelle vilkår for Flextur kan findes på sydtrafik.dk under FLEXTRAFIK

Det er også via disse kanaler, at en tur afbestilles eller ændres.

Via selvbetjening kan man bestille ture op til 14 dage i forvejen. I app’en og på selvbetjeningssiden kan man se de bestilte kørsler i de kommende 14 dage.

Man kan få en sms 24 timer før, man skal ud at køre og igen kort tid før, bilen er hos dig. På den måde ved du mere præcist, hvornår du skal holde dig klar. Beskedservice skal tilmeldes via selvbetjeningen på www.sydtrafik.flextrafik.dk.

Afbestilling af turen skal ske via app’en Flextrafik eller selvbetjeningen www.sydtrafik.flextrafik.dk senest 1 time før planlagt afhentning. Kan turen ikke afbestiller/slettes er den ’udråbt’ og bliver forgæves, men Sydtrafik vil gerne have besked alligevel på tlf. 76 608 608, tast 2.

Det er ikke muligt at ændre på en allerede bestilt kørsel, f.eks. til en ny ankomstadresse eller et nyt afhentningstidspunkt – i stedet afbestiller man kørslen og bestiller en ny tur.

Der må IKKE tages gæster med på turen.

Har man brug for befordring uden for det tidsrum, hvor PlusUng-ordningen kan benyttes, eller skal rejse til en anden destination end de faste stoppested/er, der må benyttes i ordningen, har man mulighed for at benytte FlexUng.

FlexUng er en særlig variant af Flextur for unge med bopælsadresse i Kolding kommune og med gyldigt/betalt Ungdomskort. Med ordningen kan man rejse med Flextur internt i Kolding kommune, dog ikke internt i Kolding by, til halv pris - pt. 2,75 kr. pr. km, dog minimum 20 kr. pr. tur.

Læs mere om ordningen, og om hvordan man tilmelder sig, på Sydtrafiks hjemmeside

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje