Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Parkering Handicapparkering

Handicapparkering

Det er tilladt at benytte handicapparkeringspladser med det blå handicapparkeringskort i forruden af bilen.

Det er kun tilladt at parkere på en handicapparkeringsplads, hvis du er indehaver af et blåt handicapparkeringskort til din bil. Det blå handicapparkeringskort skal ligge synligt i forruden på bilen, så hele forsiden af kortet kan læses udefra.

Ved parkering på et offentligt område med et handicapparkeringskort i forruden er nedenstående regler gældende:

Der må parkeres:

 • Op til 15 minutter på steder, hvor der er af- og pålæsning tilladt, steder med parkeringsforbud og hvor ærindekørsel er tilladt. P-skiven skal stilles. Det er ulovligt at parkere, hvor der er standsningsforbud.
 • Op til 1 time på steder, hvor der er tidsbegrænset parkering på 15 eller 30 minutter. Hvis der er angivet en tidsbegrænsning på skiltet med handicapsymbolet, skal den påførte tidsbegrænsning overholdes. P-skiven skal stilles.
 • Ubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt. Hvis der er angivet en tidsbegrænsning på skiltet med handicapsymbolet, skal den påførte tidsbegrænsning overholdes. P-skiven skal stilles.
 • Op til 30 minutter i gågaden i Kolding. P-skiven skal stilles. Vær opmærksom på at der er særlige hensyn at tage i forbindelse med kørsel og parkering i gågaden:
  • Hastigheden må maksimalt være 15 km/t.
  • Der skal udvises særligt hensyn til gående.
  • Der skal udvises forsigtighed omkring inventar i gågaden (skilte, bænke, blomster, parasoller o.lign.)
  • Bilen må IKKE stå i tomgang.
  • Bilen må ikke parkeres til gene for de erhvervsdrivende butikker og der skal opretholdes et passende færdselsareal for gående, så barnevogne og kørestole, kan passerer.
 • Gratis på alle offentlige betalingsparkeringspladser i Kolding Kommune.
 • Ubegrænset i en parkeringsplads reserveret til handicappede medmindre der fremgår andet af skiltningen. Skiltningen skal altid overholdes. Fremgår det af skiltningen at parkeringspladsen er reserveret til en specifik nummerplade, er det ikke lovligt for andre køretøjer at holde på den parkeringsplads.

Det er muligt at ansøge om et handicapparkeringskort til dit køretøj, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, som nedsætter din gangdistance betydeligt. Det er Danske Handicaporganisationer, som står for tildeling af handicapparkeringskort.

Kontaktinformation
Danske Handicaporganisationers Brugerservice
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 36 75 17 93 (kan kontaktes i tidsrummet 10-12 alle hverdage)
Mail: service@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/brugerservice

Folketinget har 1. september 2019 vedtaget en ændring til loven, som gør det muligt for institutioner at bestille et handicapparkeringskort til institutionens køretøjer.

Det nye institutionskort kan udstedes til:

 • Botilbud omfattet af serviceloven
 • Plejehjem eller beskyttede boliger omfattet af serviceloven
 • Plejeboliger omfattet af almenboligloven
 • Friplejeboliger omfattet af friplejeboligloven
 • Ældreboliger for ældre eller personer med handicap
 • Hospices

Handicapparkeringskortet bestilles hos Danske Handicaporganisationer

Kontaktinformation
Danske Handicaporganisationers Brugerservice
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 36 75 17 93 (kan kontaktes i tidsrummet 10-12 alle hverdage)
Mail: service@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/brugerservice

Du kan ansøge om etableringen af en handicapparkeringsplads på en offentlig vej eller parkeringsplads. Det kan f.eks. være i forbindelse med din bolig, dit arbejde eller en fritidsaktivitet.

På offentlige veje og parkeringspladser etableres der ikke reserverede handicapparkeringspladser. Det betyder, at alle med et handicapparkeringskort lovligt kan parkere på handicapparkeringspladsen.

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan etablere pladsen, hvis de trafikale forhold tillader det, og ansøgningen skal dokumenterer et særligt behov.

En ansøgning om en parkeringsplads fremsendes til trafikvejogpark@kolding.dk ellers kan Trafik, Vej og Park kontaktes på 79 79 79 79. Ansøgningen skal indeholde: 

 • En begrundelse for hvorfor handicapparkeringspladsen ønskes etableret.
 • Hvilket tidsrum den forventes at blive benyttet.
 • En placering. Gerne med et kort eller et billede.
 • En kopi af handicapparkeringskortet.

Behovet for en handicapparkeringsplads undersøges ud fra om der er mulighed for at parkere på privat areal tilhørende bolig, arbejdsplads eller lign.

Hvis du ønsker at søge om en handicapparkeringsplads på boligforeningens parkeringsplads, kan du rette henvendelse til Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune.

Du kan også benytte dig af den digitale selvbetjening Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning

Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler
Ålegården 2-4
6000 Kolding
Tlf. 79 79 70 50
hjaelpemidler@kolding.dk

Har du modtaget et afslag på en handicapparkeringsplads, er der mulighed for at du laver en aftale med ejeren (ofte boligselskabet) af den private parkeringsplads om, om du må få en privat parkeringsplads pga. dit handicap.

Markering af handicapparkeringsplads med nummerpladeskilt

Der er mulighed for, at du selv laver en aftale med ejeren (ofte boligselskabet) af den private parkeringsplads om, at du må få en privat parkeringsplads pga. dit handicap.
Hvis det er muligt at få en privat aftale om en handicapplads, kan Kolding Kommune hjælpe med opsætning og levering af handicapskilt. Der vil efterfølgende blive fremsendt en regning med omkostningerne på opsætning og levering af skiltet til ejeren af bilen.

Prisen på opsætning af handicapskilt med nummerpladeskilt inkl. stander er ca. 2.400 kr inkl. moms.

Et skilt bestilles ved at skrive en mail til bestilling@kolding.dk eller ved at kontakte Entreprenørafdelingen på 79 79 15 60. Mailen skal indeholde information om adresse, lokalitet for p-pladsen, nummerplade og oplysninger på bestilleren.

Ved behov for at skifte nummerpladeskiltet f.eks. ved bilskifte kan Kolding Kommune hjælpe med opsætning og levering af et nyt nummerpladeskilt. Der vil efterfølgende blive fremsendt en regning med omkostningerne på opsætning og levering af skiltet til ejeren af bilen.

Prisen på opsætning af nyt nummerpladeskilt er ca. 570 kr inkl. moms.

Et skilt bestilles ved at skrive en mail til bestilling@kolding.dk eller kontakte Entreprenørafdelingen på 79 79 15 60. Mailen skal indeholde information om adresse, lokalitet for p-pladsen, nummerplade og oplysninger på bestilleren.

Ved behov for at få fjernet et handicapskilt kan Kolding Kommune hjælpe med nedtagningen. Der vil efterfølgende blive fremsendt en regning med omkostningerne på at fjerne skiltet.

Prisen på fjernelse af et handicapskilt inkl. pæl er ca. 250 kr inkl. moms.

Fjernelse af et skilt bestilles ved at skrive en mail til bestilling@kolding.dk eller kontakte Entreprenørafdelingen på 79 79 15 60. Mailen skal indeholde informationer om adresse, lokalitet for p-plads, nummerplade og oplysninger på bestilleren.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje