Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Parkering Parkeringslicens Håndværkerlicens

Håndværkerlicens

Som håndværker har du mulighed for at få en dispensation til at parkere i områder med tidsbegrænset parkering og i gågaden.

Kolding Kommune udsteder en parkeringstilladelse efter følgende retningslinjer:

 • Det er kun muligt at få en dispensation, hvis der skal udføres reparationsarbejde eller anden form for byggearbejde, som kræver tungt materiel eller lignende. Der skal søges om dispensation ved hver opgave. Der gives ikke en generel dispensation.
 • I de områder, hvor der er tidsbegrænset parkering, er det muligt at søge en parkeringstilladelse til at parkere hele dagen i enten afmærkede både eller langs kantstenen. Tilladelsen gælder kun i de områder, hvor der er en tidsbegrænset parkering på 2 timer.
 • Hvis arbejdsstedet ligger i nærheden af en parkeringsplads, gives der kun tilladelse til af- og pålæsning. Hvis bilen efterfølgende parkeres på en betalingsplads, skal der betales for parkeringen på normal vis.
 • I gågaden kan der gives dispensation til at holde med en firmabil, hvis det er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af et job. Arbejder der flere håndværkere fra samme firma, gives der kun dispensation til én bil. Vær opmærksom på at der er særlige hensyn at tage i forbindelse med kørsel og parkering i gågaden.
  • Hastigheden må maksimalt være 15 km/t.
  • Der skal udvises særligt hensyn til gående.
  • Der skal udvises forsigtighed omkring inventar i gågaden (skilte, bænke, blomster, parasoller o.lign.)
  • Bilen må IKKE stå i tomgang.
  • Bilen må ikke parkeres til gene for de erhvervsdrivende butikker og der skal opretholdes et passende færdselsareal for gående, så barnevogne og kørestole, kan passerer.
 • Firmabiler større end en almindelig varebil (3.500 kg) kræver særlig tilladelse og foranstaltninger for parkering i gågaden, f.eks. skal der udlægges køreplader for at beskytte belægningen i gågaden.

Kolding Kommune kan til en hver tid suspendere en parkeringstilladelse, hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes eller hvis der er mistanke om snyd eller uærlige informationer i forbindelse med parkeringslicenserne.

Ansøg om håndværkerlicens

Ansøgning sendes til parkering@kolding.dk med overskriften ”håndværkerlicens” senest 7 dage før parkeringslicensens ikrafttrædelsesdato. Ved akut opstået arbejde f.eks. brud på vandrør eller lign. skal der ligeledes sendes en ansøgning, men der tilføjes ”AKUT” i overskriften på mailen og Kolding Kommune kontaktes efterfølgende på 79 79 14 50. Følgende oplysninger skal oplyses i ansøgningen:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Navn på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Mobilnummer på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Registreringsnummer for køretøjet og oplysning om, hvilket køretøj, der er tale om (personbil, varevogn, lastbil el.lign.)
 • Hvis du også skal anvende trailer, skal der desuden oplyses registreringsnummer for traileren
 • Oplysning om den adresse, hvor du skal udføre arbejdet
 • Oplysning om typen af arbejde på adressen. En parkeringslicens giver ikke automatisk tilladelse til opstilling af container eller lign.. 
 • Oplysning om den periode (start og slut dato), du har brug for tilladelsen.

Bemærk: at det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet indenfor 2 arbejdsdage, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Du bliver kontaktet omkring udlevering af parkeringstilladelsen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje