Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Parkering Parkeringslicens Parkeringstilladelse til ind- og udflytning i gågaden

Parkeringstilladelse til ind- og udflytning i gågaden

Hvis du som borger skal flytte til eller fra en adresse beliggende i områder med tidsbegrænset parkering eller i gågaden, har du mulighed for at få en parkeringstilladelse. Parkeringstilladelsen giver mulighed for at parkere hele dagen i nærheden af ejendommen. Kolding Kommune udsteder en parkeringstilladelse efter følgende retningslinjer:

 • Det er kun muligt at få en dispensation, hvis der ikke er mulighed for at parkere tæt på adressen på kommunens parkeringspladser, eller hvor der ellers er mulighed for ubegrænset parkering.
 • I de områder hvor der er tidsbegrænset parkering, er det muligt at søge om en parkeringstilladelse til at parkere hele dagen i enten afmærkede både eller langs kantstenen. Tilladelsen gælder kun i de områder, hvor der er en tidsbegrænset parkering på 2 timer.
 • Hvis arbejdsstedet ligger i nærheden af en parkeringsplads, gives der kun tilladelse til af- og pålæsning. Hvis bilen efterfølgende parkeres på en betalingsplads, skal der betales for parkeringen på normal vis.
 • I gågaden kan der gives dispensation til at holde i forbindelse med flytning til eller fra en ejendom med adresse i gågadesystemet. Der gives kun dispensation til én bil. Vær opmærksom på at der er særlige hensyn at tage i forbindelse med kørsel og parkering i gågaden
  • Hastigheden må maksimalt være 15 km/t. 
  • Der skal udvises særligt hensyn til gående.
  • Der skal udvises forsigtighed omkring inventar i gågaden (skilte, bænke, blomster, parasoller o.lign.)
  • Bilen må IKKE stå i tomgang. 
  • Bilen må ikke parkeres til gene for de erhvervsdrivende butikker og der skal opretholdes et passende færdselsareal for gående, så barnevogne og kørestole, kan passerer.
 • Flyttebiler større end en almindelig varebil (3.500 kg) kræver særlig tilladelse og foranstaltninger for parkering i gågaden, f.eks. skal der udlægges køreplader for at beskytte belægningen i gågaden.

Kolding Kommune kan til en hver tid suspendere en parkeringstilladelse, hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes eller hvis der er mistanke om snyd eller uærlige informationer i forbindelse med parkeringslicenserne.

Ansøgning sendes til parkering@kolding.dk med overskriften ”Parkeringslicens ved flytning” senest 7 dage før parkeringslicensens ikrafttrædelsesdato. Følgende oplysninger skal oplyses i ansøgningen: 

 • Navn på den person, som søger om tilladelsen
 • Adresse
 • Mobilnummer på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Registreringsnummer for køretøjet og oplysning om, hvilket køretøj, der er tale om (personbil, varevogn, flyttebil el.lign.
 • Hvis du også skal anvende trailer, skal der desuden oplyses registreringsnummer for traileren
 • Oplysning om, hvilken adresse du skal flytte ind eller ud fra/til
 • Oplysning om den periode (start og slut dato), du har brug for tilladelsen

Bemærk at det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet inden for 2 arbejdsdage, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Du bliver kontaktet omkring udlevering af parkeringstilladelsen.

Spørgsmål

Kontakt Kolding Kommune på telefon 79 79 14 50

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje