Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Parkering Regler for parkering Parkeringsbekendtgørelse

Parkeringsbekendtgørelse

Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune

I medfør af færdselslovens §92, stk. 1, nr. 1, og §92 C, stk. 4, lov om parkering på offentlige veje og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap §11, stk. 1, nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke af Sydøstjyllands Politi følgende:

§ 1.

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Kolding Kommune og omhandler standsning og parkering på veje og pladser, der er omfattet af lov om offentlige veje, samt private fællesveje, der administreres efter lov om private fællesveje.

Stk. 2. De anvisninger og begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning eller i øvrigt er indeholdt i færdselslovgivningens almindelige bestemmelser, ændres ikke af denne bekendtgørelse.

Kontrolafgift

§ 2.

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges kontrolafgift i medfør af færdselslovens §121 og §122a.

Afmærket parkering ved skiltning eller fysisk afmærkning

§ 3.

Der må ikke parkeres køretøjer særligt indrettet med henblik på reklame.

§ 4.

Er parkeringspladsen eller vejstrækningen skiltet med ”gyldig licens undtaget” ophæves tidsbegrænsningen eller betalingsrestriktionerne, hvis køretøjet er tilmeldt beboerlicensordning i Kolding Kommune. Beboerlicensordningen er digital og tilknyttet køretøjets registreringsnummer. Reglerne for at kunne købe en beboerlicens fremgår på kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

§ 5.

Månedskort og dagskort ophæver tidsbegrænsningen på parkeringspladser skiltet med ”gyldig licens undtaget”. Månedskort og dagskort er digitale og tilknyttet køretøjets registreringsnummer. Informationer om månedskort og dagsbilletter fremgår på kommunens hjemmeside.

§ 6.

§ 6. Delvis parkering på fortov er tilladt på steder, hvor det er skiltet eller afmærket, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Stk. 2. Parkering på fortov må kun ske med 2 hjul på fortovet.

Stk. 3. Ved parkering på fortov skal der være uhindret passagemulighed forbi køretøjet med f.eks. en barnevogn.

Særligt for større køretøjer og påhængsvogne

§ 7.

§ 7. I tættere bebyggede områder, der er afgrænset af en byzonetavle E55, i hele Kolding Kommune, må følgende køretøjer ikke parkere i mere end 6 timer:

  • Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg.
  • Påhængs- og sættevogne med en tilladt totalvægt over 750 kg.

Stk. 2. I tættere bebyggede områder, der er afgrænset af en byzonetavle, E55, i hele Kolding Kommune, må påhængskøretøjer (campingvogne, trailere m.v.) under 750 kg tilladt totalvægt ikke parkere i mere end 24 timer.

Stk. 3. I områder inden for byzonetavler, hvor der er skiltning med standsning og parkering tilladt for køretøjer nævnt i stk. 1. og stk. 2, gælder stk. 1 og stk. 2 ikke.

Ikrafttrædelse

§ 8.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. maj 2019. Samtidigt ophæves ”Kommunal bekendtgørelse om Standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune” af 1. marts 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsen er godkendt af Kolding Kommunes Byråd den 26. marts 2019.

Stk. 3. Der er foretaget en ændring omkring ”gyldig licens undtaget” på betalingsparkeringspladser gældende fra d. 1. september 2019.

Stk. 4. Den tidligere §4 ”Der må ikke parkeres køretøjer særligt indrettet med henblik på overnatning” er fjernet. Ændringen er gældende fra 1. september 2020.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje