Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Asfaltarbejder

Asfaltarbejder

Fra denne side kan du se, hvilke kommunale veje og cykelstier der er udvalgt til at få ny asfalt i 2024.

Du kan også klikke direkte ind på vores kort, som viser de valgte strækninger (link ikke klar endnu).

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår arbejdet på de enkelte strækninger udføres, men asfaltarbejde udføres typisk forår, sommer og efterår. På de mindre veje sørger entreprenøren for at informere naboerne, før arbejdet går i gang. Herudover sørger kommunen for at informere på kolding.dk og kommunens facebook ved asfaltarbejde på større veje med meget trafik.

Ud over de strækninger, der får ny asfalt, sørger kommunen løbende for reparation af slaghuller, m.m., som både kan være til gene for trafikken og bidrage til at ødelægge vejen. Hvis du oplever huller i vejen, er du meget velkommen til at indberette det via app’en Giv et praj.

Vejnavn

By

Fra

Til

Agervænget

Tved

Idyl

Vendeplads

Ahornvænget

Lunderskov

Højvang

vendeplads

Banckesvej

Christiansfeld

Carstensvej

vendeplads

Bjert Kirkevej

Sønder Bjert

Vesterløkke

Havevej

Bramdrupskovvej

Bramdrupdam

Bump

Kirsebærvej

Brorsonsvej

Seest

Seest Bakke

Kingosvej

Carstensvej

Christiansfeld

Vestervang

Gildesager

Chr. Schous Vej

Tved

Nyhegnet

vendeplads

Dons Landevej

Bramdrupdam

Ldv. 510

Trianglen

Duevej

Kolding

Rylevej

Drosselvej

Egebakken

Tved

Idyl

Vendeplads

Engen

Tved

Gl. Tved

Belægningsskift

Engløkke

Sønder Bjert

Stenderupvej

Vesterløkke

Esbjergvej (lapper)

Harte

Belægningsskift ved 119

Esbjergvej ved å

Fjordskrænten

Kolding

Strandvejen

Vendeplads

Fjordvej

Strandhuse

Lyshøj Alle

Lyshøj Alle

Fuglebakken

Kolding

Koldingbjerg

Vendeplads

Gammel Bjert

Sønder Bjert

Skamlingvejen

Bytavle

Gammel Skamlingvej

Sjølund

Skamlingvejen

Skamlingvejen

Gildesager

Christiansfeld

Haderslevvej

Vendeplads

Gl. Tved

Tved

Engen

Idyl

Gl. Ålbovej

Sønder Stenderup

Stenderupvej

slut

Havevej

Sønder Bjert

Vesterløkke

Gl. Bjært

Havremarken

Nørre Bjert

 

 

Hoppesvej

Vonsild

Catolhavegyden

Hjarupvej

Hvilestedvej (lapper)

Ejstrup

Nedervej

Esbjergvej

Hylkedalvej

Seest

Holbergsvej

Seestvej

Kobbelvænge

Strandhuse

Skolebakken

Vendeplads

Koldingbjerg

Kolding

Dyrehavevej

Søgade

Kurkmarkvej

Sjølund

 

Binderupvej

Lindbæksvej

Strandhuse

Fjordvej

Skolebakken

Lykkevænget

Bramdrupdam

Raadvadvej

Vendeplads

Lyshøj Alle

Nørre Bjert

P-plads ved indkøbscenter

Lyshøj Alle

Nørre Bjert

Sidevejen Lyshøj Alle 14-18

Lyshøj Alle

Nørre Bjert

Fynsvej

Gefionvej

Maribovej

Kolding

Nakskovvej

Vendeplads

Mariesmindevej

Tved

Idyl

Skovly

Mazantigade

Kolding

Banegårdspladsen

Fynsvej

Merkurvej

Bramdrupdam

Dons Landevej

Venusvej

Montagevej

Bramdrupdam

Korsvej

Vendeplads

Nakskovvej

Kolding

Lyshøj Alle

Vendeplads

Nyhavn

Sjølund

Gammelmosevej

slut

Nyhegnet

Tved

Gl. Tved

vendeplads

Nyvang

Vester Nebel

Elkærholmvej

Skovvejen

Nørreskovgårdsvej

Bramdrupdam

Vejlevej

Petersmindevej

P-plads Slotssøbad

Kolding

 

 

Pejholmsvej

Sønder Bjert

Bjert Strandvej

Tårnmosevej

Poppelvænget (belægningssten)

Lunderskov

 

 

Påfuglevej

Kolding

Duevej

Vendeplads

Risbøge (lapper)

Højrup

 

 

Rylevej

Kolding

Dyrehavevej

Lærkevej

Skamlingvejen

Sdr. Bjert

Gammel Skartved

Gammel Bjært

Skolebakken

Strandhuse

Fjordvej

Lyshøj Alle

Skovly

Tved

Mariesmindevej

Vendeplads

Staalsvej

Christiansfeld

Carstensvej

vendeplads

Strandvejen 59

Kolding

Strandvejen

Vendeplads

Sydvangen

Tved

Gl. Tved

vendeplads

Tapsøre Vestergade

Tapsøre

Vestermosevej

Vestermosevej

Toftegade

Lunderskov

Søndergade

Slut

Torningvej

Christiansfeld

Allervej

Belægningsskift

Tvedvej

Tved

Østerbrogade

slut

Tårnmosevej

Sønder Bjert

Skamlingvejen

Pejmosevej

Vesterløkke

Sønder Bjert

Engløkke

Gl. Bjært

Vestermosevej

Tapsøre

Ødisvej i Tapsøre

Tapsøre Vestergade

Vonsildvej

Vonsild

Rundkørsel ved Lykkeshave/Bomhusvej

Sdr. Vilstrup Skovvej

Kolding

Nr. 8

Kommunegrænse

Vejnavn

By

Fra

Til

Brorsonsvej til Leck F. Vej

Seest

Leck Fischers Vej

Brorsonsvej

Vejlevej Nord

Kolding

Ndr. Ringvej

Kastaniealle

Vejlevej Syd

Kolding

Ndr. Ringvej

Skovbogade

Udvælgelse af veje

Når Trafik, Vej og Park udpeger de veje, som skal have ny asfalt, så sker det ud fra en omhyggelig vurdering.
Nogle af strækningerne har en nyere belægning, men mangler at få det afsluttende slidlag. Det arbejde skal udføres for at sikre, at belægningen kan holde de næste mange år.

Herudover foretager Vejdirektoratet et eftersyn af en tredjedel af det kommunale vejnet hvert år. På den måde bliver alle kommunale veje og cykelstier synet og vurderet hver tredje år. Ved tilsynet bliver de enkelte veje tildelt skadespoint ud fra, hvor mange asfaltskader som eksempelvis huller, krakeleringer, revner, osv. den enkelte vej har. Også Trafik, Vej og Parks egne tilsyn samt indberetninger fra borgerne indgår i bedømmelsen.

De mange informationer indgår i et it-system, som udarbejder forslag til, hvilke veje der skal vedligeholdes ud fra parametre som trafikmængde, tilstand og økonomi. På den måde sikres et solidt fagligt grundlag for vedligeholdelsen af kommunens veje, så pengene bliver brugt bedst muligt og kommer flest mulige bilister til gode.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje