Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Drift af veje og grønne områder Byinventar og fortove

Byinventar og fortove

Til byinventar hører fx affaldsspande, bænke, pullerter, ramper og faste hegn. I Kolding Kommune er der anslået ca. 500 km fortov.

Ud fra nuværende afsat budget til fortove betyder det, at akutte opretninger af fortovsfliser er højt prioriteret, når de konstateres og foretages af hensyn til sikkerhed for især gående trafikanter.

Skader, der vurderes at være af mere kosmetisk karakter (revner, mindre afskalninger eller små niveauforskelle), vil ikke blive prioriteret.

Driftsafdelingen konstaterer ofte fortove og belægninger, der er gået i stykker pga. kørsel med for tunge køretøjer eller forkert anvendelse til fx parkering eller lignende.

Hvis du ser en trafikant eller boligejer gøre skade på fortovet eller anden belægning, kan du kontakte os på 79 79 14 00. Herefter vurderer vi sagen, og gør hvad der er nødvendigt for at sikre korrekt brug af fortovet.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje