Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Drift af veje og grønne områder Grønne områder og parker

Grønne områder og parker

Parker og grønne områder er vigtige friarealer for kommunens borgere og turister, samt små "åndehuller" for dyr og planter.

Parkerne og de grønne områder benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper, og der er vidt forskellige forventninger og behov til anlæggene. Parker og grønne områder bruges især til gåture, leg, boldspil, spisning af medbragt mad og til at slappe af i.

Kolding Kommune vedligeholder arealerne i henhold til det enkelte områdes formål. Plejeniveauet er derfor meget varieret fra område til område. Nogle steder har de grønne områder naturpræg, f.eks. arealerne ved Bypark Øst, og her er plejeniveauet forholdsvis lavt. Andre steder har arealerne parkpræg, f.eks. Sct. Jørgens Have og Trapholt.

Det er muligt at låne en park eller et grønt område til et særligt arrangement. Dog skal der søges om tilladelse hos By- & Udviklingsforvaltningen.

Det er ikke tilladt for borgere at henlægge materialer og haveaffald, opsætte legeredskaber eller på anden måde ændre udseendet af parker og grønne områder.
Ønsker du midlertidigt at henlægge materialer på et offentligt areal, skal du søge om tilladelse hos By- & Udviklingsforvaltningens Driftsafdeling.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje