Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Drift af veje og grønne områder Opgravning i vejareal

Opgravning i vejareal

Før et arbejde agtes udført i eller over vejareal, skal bygherren indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

By- og Udviklingsforvaltningen skal give en skriftlig tilladelse (en såkaldt gravetilladelse), inden der må foretages arbejde i vejarealet.

Ansøgning om tilladelse skal ske skriftligt på særlig blanket, og der skal vedlægges de nødvendige planer og beskrivelser samt navnet på entreprenøren og bygherrens ansvarlige leder af arbejdet.

Dem der graver er ansvarlig for:

  • at overholde reglerne for, hvordan de må grave og afmærke
  • at sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener
  • at orientere beboere på vejen og grundejerforening om større gravearbejder
  • at orientere ejere af vejen på private fællesveje skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet begynder
  • at søge ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret LER i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004

Hvem skal søges om tilladelse til at grave i vejarealer:

  • Det skal kommunen på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen.
  • På private veje i landzonen skal den enkelte grundejer ansøges.
  • For motorveje og statsvejes vedkommende er Vejdirektoratet myndighed.

Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal placeres.

Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje