Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Drift af veje og grønne områder Renholdelse af grønne arealer og byinventar

Renholdelse af grønne arealer og byinventar


Renholdelse indebærer fx ukrudtsbrænding og fejning.

Driftsafdelingen renholder grønne arealer, veje, en række vejarealer, samt byinventar med udgangspunkt i det gældende budget.

Renholdelse består i:

  • Ukrudtsbrænding og/eller lugning
  • Opsamling af affald på vejareal og i grønne områder i forbindelse med græsklipning og rabatklipning
  • Fejning af arealer med egen lille feje-/sugebil
  • Fejning langs kantsten og på vejarealer med indlejet feje-/sugebil
  • Tømning af affaldsspande langs veje, stier og i gågader
  • Eventuel maskinel afrensning og ukrudtsfjernelse på befæstede arealer, med f.eks. stålbørste
  • Renholdelse for graffiti på byinventar, skilte og øvrige elementer

Driftsafdelingen har desuden ansvaret for fortove ud for f.eks. grønne områder.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje