Skip til hoved indholdet

Opsætning af plakater

Regulativ for opsætning af plakater i Kolding Kommune

    Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Opsætning af plakater

Det er gratis at opsætte plakater på plakatsøjlerne i bl.a. Helligkorsgade og Jernbanegade.

Dispensation

  1. Der må annonceres 14 dage før et arrangement på infoskærmene, det samme gælder nu også for plakater, de må hænges op 14 dage før et arrangement.
  2. Alle arrangementer, der kan godkendes til infoskærmene, må også annonceres på plakater på ringvejssystemet, max 50 plakater.
  3. På indfaldsvejene, hvor infoskærmene står, er det tilladt for cirkus at opsætte et ubegrænset antal plakater.

Der skal søges i hvert enkelt tilfælde på byogudvikling@kolding.dk.

Indtil der er udarbejdet et nyt Plakatregulativ for Kolding Kommune gives der dispensation for nedenstående.

Hvis du ønsker at markedsføre et arrangement fx en koncert, en byfest eller et loppemarked i dit lokalområde, så kan du søge om tilladelse til at sætte plakater op langs vejene.

Reglerne for, hvad du kan annoncere for, hvor og hvordan finder du under "Regulativ for opsætning af plakater" øverst på siden. Her kan du også læse mere om, hvordan du søger de nødvendige tilladelse.

Ingen skilte langs indfaldsveje i Kolding

Der gives ikke tilladelse til opsætning af plakater på indfaldsvejene, ringvejene, samt gågaderne i Kolding By. I stedet er det muligt at annoncere på de i alt fem digitale skilte, som Kolding Kommune har sat op langs indfaldsvejene. 

Læs mere om annoncering på digitale skilte.

Du kan også helt gratis opsætte plakater på de plakatsøjler, som er stillet op i blandt andet Helligkorsgade og Jernbanegade.

Forbuddet mod opsætning af i lygtepæle og elmaster på indfaldsvejene gælder ikke valgplakater, plakater for cirkus og plakater i forbindelse med trafikkampagner. 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte By- og Udviklingsforvaltningen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje