Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald og genbrug Affaldssortering for håndværkere Om Redux – Affald og Genbrug

Om Redux – Affald og Genbrug

Redux – Affald og Genbrug står for indsamling af mad- og restaffald, driften af fem genbrugspladser, og stræber efter at få alle til at genbruge endnu mere som led i Kolding Kommunes arbejde for at blive en cirkulær kommune.

Kolding Kommunes renovationsafdeling hedder Redux – Affald og Genbrug. Afdelingen har godt 90 medarbejdere, som:

 • Håndterer 67.000 tons affald og omsætter for 100 mio. kr. årligt.
 • Står for driften af fem genbrugspladser
 • Tømmer mere end 1.500 miljøstationer
 • Sørger for, at 32.000 skraldespande bliver tømt
 • Sikrer, at affaldet på genbrugspladserne lander hos de rette virksomheder til genanvendelse.

Vi skal have en endnu højere genanvendelsesprocent

Affaldsområdet spiller en afgørende rolle, når Kolding Kommune arbejder henimod at blive cirkulær kommune. Vores kerneopgave er derfor blandt andet at gøre det nemmere for borgerne at sortere deres affald korrekt, så alle genbruger mere og sender mere til genanvendelse.

I 2020 steg genanvendelsesprocenten til 58 % på syv typer af det mest almindelige husholdningsaffald. Det nationale mål for genanvendelse ligger på 50 % i 2022.

Digitale services, der gør borgernes hverdag lettere

Redux tilbyder også en række services, som skal gøre det lettere for borgerne at sortere affaldet og komme af med det. Blandt andet:

 • Døgnåbne genbrugspladser: Genbrugspladserne holder døgnåbent for borgere og erhverv, der har tilmeldt sig ordningen Genbrug 24-7. Det er også muligt at aflevere farligt affald uden for de bemandede åbningstider.
 • Affaldsapp: Appen Affald Kolding er i begyndelsen af 2020 blevet downloadet 30.500 gange. Appen giver borgeren fuldt overblik over sin affaldsordning.

Fakta om afdelingen Redux – Affald og Genbrug

Kontakt Redux hvis du har spørgsmål til din affaldsordning, eller du ikke har fået hentet affald, på telefonnummer 79 79 71 00 eller redux@kolding.dk

 • Organisation: Afdelingen er en del af By- og Fællesforvaltningen i Kolding Kommune. 90 medarbejdere, 60 i driften, 30 i administrationen
 • Årlig omsætning: ca. 113 mio. kr
 • Afdelingschef Dennis Porsgaard Rasmussen, e-mail: denra@kolding.dk, direkte: 79 79 64 00
 • Politisk udvalg: Plan og Teknik

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje