Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald og genbrug Regler, priser og politik for erhvervsaffald Priser for at komme af med erhvervsaffald

Priser for at komme af med erhvervsaffald

Alle virksomheder og andre med CVR-nummer, der frembringer affald i Kolding Kommune, skal betale for håndtering af affaldet. 

 
 
 

Alle virksomheder og andre med CVR-nummer, der frembringer affald i Kolding Kommune, skal betale for håndtering af affaldet. 

 

Affaldsgebyret bliver opkrævet hos den registrerede ejer af virksomheden og for hvert p-nummer, som er registreret.

Betaling for genbrugspladserne foregår ved, at bilens nummerplade bliver skannet. Der bliver efterfølgende sendt en faktura pr. besøg.

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

Affaldsgebyr for virksomheder fastsættes af Byrådet

2024-taksterne er godkendt af politikerne i Kolding Byråd på mødet 11. oktober 2023, pkt. 9

 

Priser for erhvervsaffald i 2024 eksklusiv moms

 

Brug af genbrugspladser

Pris pr. besøg på en genbrugsplads: 160 kr. ex. moms pr. besøg
(nummerplader skannes ved indkørsel, og alle biler med CVR-registrering får automatisk tilsendt en faktura)

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne:
7 kr. ex. moms pr. kg

 

Afhentning af asbest, fx fibercementplader

1.460 kr. ex. moms pr. bigbag

 

Særgebyrer

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald:
485 kr. ex. moms pr. time

Særgebyr pr. time for ekstraomkostninger, som Kolding Kommune påføres af den enkelte virksomhed, herunder fx fejlsortering, fejlemballering, manglende emballering, fejlagtige oplysninger og misbrug af ordningen:
316 kr. ex. moms pr. time

Kolding Kommune har desuden mulighed for at sende virksomheder en regning, hvis kommunens ordninger misbruges. Det kan fx være, at der er brug for at sørge for ekstra oprydning med specialister (eksempelvis asbestsanering) eller at sende en container til forbrænding i stedet for genanvendelse, hvis en virksomhed har  sorteret affaldet forkert.Tømningsgebyr, årligt

1 sæk - restaffald 130L - 14dg:
687 kr./pr. år

1 sæk - restaffald 130L - uge:
1.375 kr./pr. år

Skatkammeret, årligt 

Det er gratis for alle med CVR-nummer (virksomheder, humanitære og private genbrugsbutikker, skoler, dagplejere, videregående uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner med flere) at hente materialer i Skatkammeret (se punkt 12 fra byrådsmødet 31. maj 2022).

Enkeltstående workshops for brugere uden for Kolding Kommune:
320 kr. ex. moms

 

Gebyr hos Energnist I/S, Kolding (forbrænding), alle priser eksklusiv moms

Småt brændbart, pr. ton:
570 kr.*

Stort brændbart, pr. ton:
770 kr.*

Fejlsorteret, småt brændbart, pr. ton:
1.070 kr.*

Fejlsorteret, stort brændbart, pr. ton:
1.270 kr.*

Farligt affald, pr. ton:
1.090 kr.*

Gebyr pr. vejning/ekspeditionsgebyr:
50 kr. *

*) Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton eksklusiv moms.

Sådan er affaldsgebyrer for erhverv blevet fastsat i 2024

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2024 er fastsat i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen - BEK nr 2097 af 14. december 2020. 

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler gebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne samt henteordninger for asbest eller restaffald.

Affaldsgebyrer opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden.

Sådan er affaldsgebyrer for erhverv blevet fastsat i 2024

Et gebyr pr. ton affald der afleveres til forbrænding hos Energnist I/S, Kolding.

Gebyret omfatter udgifter til modtagekontrol og en affaldskonsulentordning for virksomheder/institutioner i Kolding Kommune

Ikke-farligt affald (afregnes pr. ton)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Farligt affald (afregnes pr. kg)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen. 

Tillægsgebyr ved håndtering af asbest/fibercementtagplader 

Gebyret omfatter ekstra udgifter til håndtering af asbest/fibercementplader.

Tillægsgebyr ved afhentning af asbest/fibercementtagplader

Genbrugspladsgebyr for
ikke-farligt erhvervsaffald
- Tillæg pr. håndteret ton
- Tillæg pr. anvendt bigbag

Gebyret omfatter udgifter til transportør, bigbags, behandlingsomkostninger samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Et årligt tømningsgebyr pr. sæk - 130 liter med afhentning hver 7. eller 14. dag. 

Gebyret omfatter udgifter til renovatør, sække, behandlingsomkostninger samt de administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Der kan forekomme særgebyrer ved fejlsortering, overtrædelse af ordensregler, manglende vejning, emballering m.v.

Gebyret omfatter udgiften til de ekstraomkostninger, som Kolding Kommune påføres af den enkelte virksomhed, herunder omkostninger som følger af virksomhedens aflevering af affald på genbrugspladsen, herunder fejlsortering, fejlemballering, manglende emballering, fejlagtige oplysninger og misbrug af ordningen.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald (afregnes pr. time)

Gebyret omfatter udgifter til administrationstiden forbrugt til konkret anvisning af affald, som ikke anvises via regulativ for erhvervsaffald.

Affaldsgebyrer udover førnævnte opkræves direkte hos virksomheden af henholdsvis Modtagestation Syddanmark I/S, Energnist I/S og Deponi Syd I/S. Gebyrerne dækker også i disse tilfælde de udgifter der er forbundet med den anvendte ordning.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje