Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Bevillinger og tilladelser Råstofindvinding

Råstofindvinding

Det er forbudt at tilføre jord i råstofgrave og tidligere råstofgrave uden dispensation.

Ansøgning om råstofindvinding

Al erhvervsmæssig råstofindvinding på land kræver tilladelse fra Region Syddanmark.

Ikke erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning på mere end 200 m3 pr. år skal anmeldes til Region Syddanmark mindst 4 uger før, indvindingen eller prøvegravningen påbegyndes.

Yderligere oplysninger kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside.

Indvinding af råstoffer må ikke påbegyndes før Region Syddanmark har givet tilladelse.

Modtagelse af jord

Det er forbudt at tilføre jord i råstofgrave og tidligere råstofgrave uden dispensation. Region Syddanmark er myndighed, og har mulighed for at udstede dispensation. Ansøgning om modtagelse af jord i tidligere og nuværende råstofgrave sendes til Region Syddanmark.

Regionens råstofplan

Forsyning med råstoffer til byggeri, diger, veje og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark.

Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding.

Dette sker gennem Råstofplanen. Her kan du også se Regionens udpegede graveområder.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje