Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri og ejendom Jordforurening Du er omfattet af områdeklassificering

Du er omfattet af områdeklassificering

Du bor i byzone omfattet af områdeklassificering

Det betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som værende lettere forurenet. Lettere forurening af byzonejord er ofte et resultat af diffus forurening, der blandt andet stammer fra bilers udstødning, røg fra private brændeovne, samt industriens udledninger af røg og støv.

Anmeldelse af jordflytning

Hvis du flytter mere end én kubikmeter jord fra et område, der er områdeklassificeret, skal flytningen anmeldes til By- og Udviklingsforvaltningen. Målet er at undgå, at ren jord blandes med forurenet jord.

Analysepligt

Du har samtidig med anmeldelse, pligt til at udtage prøver, som analyseres for forurening, så jorden kan placeres eller bortskaffes korrekt.

Kontakt os hvis du er i tvivl:

Telefon: 79797510

Spørgsmål om jordforurening: jordforurening@kolding.dk

Hvis du flytter mere end 1 m3 jord fra et område, der er områdeklassificeret, skal flytningen anmeldes til By- og Udviklingsforvaltningen. Målet er at undgå, at ren jord blandes med forurenet jord.

Reglerne forpligter både private lodsejere, entreprenører, rådgivere og andre, der har med projektering af byggeri at gøre.

Elektronisk anmeldelse

Anmeldelse kan ske elektronisk via JordWeb.

JordWeb er et internetbaseret anmeldesystem, hvor al kommunikation mellem anmelder, transportør, jordmodtager og kommune foregår per E-mail.

Normalt behandler vi anmeldelser foretaget via jordweb inden for 2 arbejdsdage.

Anmeldelse på skema

Alternativt kan du foretage din anmeldelse på vores anmeldeskema.

Du må påregne længere sagsbehandlingstid hvis anmeldelse er foretaget på anmeldeskemaet.

Du kan nedbringe udgifterne til bortskaffelse og analyser betragteligt ved at genanvende overjorden på ejendommen. Bortskaffelse af uforurenet intaktjord kan normalt ske uden analyser og kræver kun anmeldelse til kommunen.

Sundhed og lettere forurenet jord

Når man bor på lettere forurenet jord, anbefaler Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at man tager nogle forholdsregler af hensyn til sundheden. Miljøstyrelsen har mere information om dette på deres hjemmeside.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje