Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byudvikling og planlægning Regional planlægning

Regional planlægning

Harteværket

Regional planlægning

Råstofplanen er en plan for indvinding og forsyning med råstoffer til brug for bygge- og anlægsarbejde gældende for en 12-årig periode. Planen kan revideres hvert 4. år. Regionsrådet kan gøre indsigelse over for forslag til kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner, hvis planforslaget er i strid med den regionale råstofplan.

Med hjemmel i Erhvervsfremmeloven skal regionerne udarbejde en såkaldt regional vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår på en række forskellige områder. Strategien udgør på den måde en ramme for medfinansiering fra de regionale vækstfora af initiativer til opfølgning på strategien. Kommunerne skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og planstrategien.

Link til Region Syddanmark

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje