Vi servicerer de eksisterende virksomheder, iværksættere og de virksomheder, som flytter til.

Business Kolding fungerer som det primære bindeled mellem Kolding Kommune og erhvervslivet i Kolding.

Business Kolding er sat i verden for at skabe vækst og udvikling i Kolding Kommunes erhvervsliv.

Vi servicerer de eksisterende virksomheder, iværksættere og de virksomheder, som flytter til. Business Kolding er den samlende og faciliterende partner, der bringer virksomheder, uddannelser, offentlige aktører, organisationer og netværk sammen.

Business Kolding skaber værdi for virksomheder gennem direkte vejledning, events, netværksaktiviteter og deltagelse i relevante erhvervsudviklingsprojekter.

Organisationens bagland består af Kolding Kommune og erhvervsforeningerne Foreningen Business Kolding, Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening.

Business Kolding lægger vægt på innovation, entreprenørskab og designtænkning for at understøtte Kolding Kommunes vision ”Sammen Designer vi Livet”.

Business Kolding holder til i Pakhuset på havnen i Kolding, hvor virksomheder, studerende og iværksættere har deres daglige gang i en åben og imødekommende atmosfære. Kom gerne forbi til en uformel snak.

Læs mere på Business Koldings hjemmeside.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey