Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Jobcenter og arbejdsmarked SammenomJOB De gode eksempler på bæredygtige jobs Skanderup Efterskole indretter arbejdspladsen med skæve stillinger

Skanderup Efterskole indretter arbejdspladsen med skæve stillinger

Pedel Mogens Christensen og forstander for Skanderup efterskole Rune Peitersen

Hos Skanderup Efterskole har man i 10 år udnyttet skift i medarbejderstaben til at se, om stillingerne skal deles op. Det gør man for at hjælpe mennesker i arbejde og for at skabe et rum til dem, der ikke passer ind i en traditionel 37-timers stilling. Et fokus der giver stor værdi for både efterskolen og de enkelte, der bliver hjulpet i arbejde.

Hvad der for 10 år siden begyndte med en henvendelse fra jobcenteret og en pedelmedhjælperstilling, der blev delt op i to mindre stillinger, har i dag udviklet sig til en endnu større indsats. Skanderup Efterskole hjælper dagligt mennesker med ar på sjælen og/eller kroppen med igen at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. I dag er der nemlig udover to pedelmedhjælpere i flexjob også løbende 2-4 stykker i virksomhedspraktik, afklaringsforløb med mere hos Skanderup Efterskoles pedelteam. En hjælp, der har været til stor gavn for de mange mennesker, der er blevet hjulpet i arbejde.

Stadig i dag kommer mange glade, tidligere medarbejdere forbi for at besøge stedet, der hjalp dem videre i arbejdslivet. Opdelingen af pedelmedhjælperstillingen til to flexjobbere har da også haft betydning for efterskolen, der med tiden har fået et yderligere fokus på at indrette arbejdspladsen efter behovene hos mennesker, der ikke nødvendigvis kan arbejde 37 timer om ugen.

”Når en virksomhed eller skole som vores vil hjælpe mennesker i arbejde, handler det om at have det som et fokus. Det er nødvendigt at være opmærksom på opgaver eller mindre stillinger, der kan varetages af mennesker med forskellige udfordringer. Vi har typisk slået til, når der har været et skift i medarbejderstaben. Der har vi spurgt os selv, 'kan vi dele det her op?'. Det kan vi selvfølgelig ikke altid, men man skal have opmærksomhed på det, så man ikke bare ansætter 1 til 1,” forklarer forstander Rune Peitersen om Skanderup Efterskoles tilgang.

Skanderup Efterskole udnytter særligt gode rammer til mennesker med psykiske udfordringer

Selvom Skanderup Efterskole med deres fokus både hjælper mennesker med rygproblemer og stress i arbejdet, ser de desværre ofte, at det primært handler om psyken og ikke ryggen. Men ifølge pedel Mogens Christensen og Rune Peitersen kan Skanderup Efterskole også tilbyde særligt gode rammer netop for disse mennesker.

Hos Mogens Christensen er der nemlig stor mulighed for fleksibilitet og ro. Den enkelte medarbejder er ikke tvunget til at blive mødt af 130 elever, men kan i stedet gå og ordne et bed eller male en bænk. Rammer, der kan tilpasses efter den enkeltes behov og udfordringer.

”Hvis du kommer og er udbrændt, er det svært at levere i køkkenet. Der skal du levere tre måltider om dagen. Hos mig kan du nemt gå og hakke i et bed eller klippe en hæk. Og hvis du først kan gøre det i morgen, går det også. Der er ikke det samme pres, og min erfaring er, at mennesker med for eksempel stress og PTSD har brug for ro i begyndelsen,” forklarer Mogens Christensen, der altid er i dialog med den enkelte for at tilpasse opgaverne.

Fokus på skæve stillinger giver en god kultur

Selvom de fleste mennesker, der tilknyttes Skanderup Efterskole for at blive hjulpet i arbejde, som regel bliver en del af pedelteamet, breder det sig også til resten af skolens funktioner. Dog ikke i lige så høj grad, da rammerne her ikke kan tilbyde det samme som ved pedelmedhjælperstillingerne. Der er dog ingen tvivl om, at ressourcerne brugt på at hjælpe mennesker i arbejde er det værd. Særligt har det haft betydning for kulturen på skolen, fortæller Rune Peitersen:


”Jeg ved godt, at det måske kan øge omkostningerne eller kræve flere ressourcer, men det output, der kommer tilbage, er meget større. Jeg synes, det største bidrag disse mennesker giver til os som skole er, hvad det gør ved vores kultur. Det handler om rummelighed og ordentlighed, at man ved, der er nogen, som ikke løber 100 procent. For mig er det tilfredsstillende, og det mærker jeg faktisk også blandt medarbejderne. At vi har plads til nogle i skæve stillinger, og at vi bidrager til den del af arbejdsmarkedet, det giver rank ryg.”

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje