Kolding Kommune foretager årligt ca. 150 miljøtilsyn på husdyrbrug.

Informationsmøde

Vi afholder et informationsmøde tirsdag den 20. februar 2018 for de landmand, der skal have miljøtilsyn i år.

Mødet er gratis, men vær opmærksom på, at du af hensyn til forplejning skal tilmelde dig.

I Kolding Kommune er der cirka 1.800 landbrugsejendomme, hvoraf cirka 400 er husdyrbrug, som kommunen skal foretage miljøtilsyn med bestemte minimumsintervaller.

Kolding Kommune foretager årligt cirka 150 miljøtilsyn på husdyrbrug og udarbejder cirka 25 miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser til ændringer og/eller udvidelser af husdyrproduktioner. 

Derudover arbejdes der blandt andet med forebyggelse og miljøforbedrende tiltag på landbrugsejendomme i kommunen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey