Kolding Kommune foretager årligt ca. 150 miljøtilsyn på husdyrbrug.

I Kolding Kommune er der cirka 1800 landbrugsejendomme, hvoraf cirka 400 er husdyrbrug, som kommunen skal foretage miljøtilsyn med bestemte minimumsintervaller.

Kolding Kommune foretager årligt cirka 150 miljøtilsyn på husdyrbrug og udarbejder cirka 25 godkendelser, tilladelser og anmeldelser til ændringer og/eller udvidelser af husdyrproduktioner. 

Derudover arbejdes der blandt andet med forebyggelse og miljøforbedrende tiltag på landbrugsejendomme i kommunen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey