Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljø og bæredygtighed Indberetning af oppumpede vandmængder

Indberetning af oppumpede vandmængder

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger

Oppumpede vandmængder skal indberettes en gang årligt til Kolding Kommune, jf. § 24 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Fristen for indberetningen er senest d. 31. januar hvert år.
Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder. Det er anført i de enkelte indvindingstilladelser, om der er stillet vilkår om pejling af grundvandsstanden. Det er overvejende vandværker og større industrivirksomheder, der har vilkår om pejling af grundvandsstanden. Benytter man sig af en datalogger indberettes der en eller flere repræsentative målinger og ikke hele tidsserien.

Web-indberetning

Oppumpede vandmængder og pejlinger skal indberettes til Kolding Kommunes database – MiljøWeb.

Har du en indvindingstilladelse, vil der være vilkår om, at indberette årlige oppumpede vandmængder og evt. pejlinger.

Du vil derfor en gang årligt modtage et brev i din E-boks med et link til web-indberetningen. Linket gælder kun det pågældende anlæg. Har du flere anlæg vil du derfor modtage et brev med individuelle links til hvert.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje