Skip til hoved indholdet

Ambitionen for Posthuset

Ambition for Posthuset som fysisk ramme for socialøkonomiske virksomheder i en 3 årig periode

Kolding Kommunes køb af Posthuset, i byudviklingsøjemed, har skabt en unik mulighed for at sætte det centralt placerede hus på ca. 6.000 m2 i spil, som en ramme om en socialøkonomisk klynge, i en tidsbegrænset periode på 3 år.

FN´s vedtagelsen af verdensmålene i 2015 betød at bæredygtighed for alvor kom højt på den politiske dagsorden, det særlige er at det er i en forståelse af bæredygtighed, hvor sociale, økonomiske, miljø- og klimamæssige hensyn er uadskillelige af hinanden og det er en tilgang, som også gør sig gældende i Kolding og afspejler sig i politikker og strategier. Men der er ikke kun tale om et politisk fokus, også virksomheder, institutioner, civilsamfund og det enkelte menneske har det samme mind-set og det er en trend i tiden at alle arbejder med at finde nye bæredygtige løsninger.

Momentum
Der er et momentum, som aldrig har været større i.f.t. at sælge produkter og services, hvor der er tænkt i menneskelig og materiel bæredygtighed og hvor kommercielle virksomheder efterspørger bæredygtige løsninger, som kan skærpe deres CSR-profil og hvor alle mennesker får mulighed for at bidrage til samfundet og fællesskabet.

Og det er den dagsorden Posthuset skal tale ind i ved at være et fysisk fælleskab, hvor der udvikles helt nye strategiske partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder, kommercielle virksomheder, sociale iværksættere og uddannelsesinstitutioner, altså en innovativ ramme, hvor der udvikles nye samfundsløsninger med fokus på sociale-, bæredygtige-, kulturelle- samt beskæftigelses- og miljømæssige effekter.

Ambitionen
Ambitionen er at Posthuset skal være en trædesten, hvor der høstes erfaringer og indsigter, der skaber grobund for version 2.0 af Posthuset både i.f.t. den fysiske ramme som i.f.t. de indholdsmæssige rammer og erfaringerne skal bidrage til udviklingen af Kolding som en by:

  • Der stiller rammer og muligheder til rådighed for at fremme den bæredygtige dagsorden
  • Der styrker livskvaliteten for det enkelte menneske
  • Der styrker vækstbetingelserne for erhvervslivet.

Erfaringerne og indsigterne fra den 3 årige periode har stor betydning for, hvilke fysiske rammer der efterfølgende er behov for, men et eksempel på en fysisk ramme for version 2.0 af Posthuset kan være at kigge i retningen af udviklingsplanen for havnen, hvor det aftalt at der skal afgives arealer på 150.000 m2 jord til byudvikling. Udviklingsplanen skal igangsættes i den kommende byrådsperiode og kommer derfor til at indgå i det kommende byrådsarbejde, som starter den 1. januar 2022.

Du kan også læse ambitionen for Posthuset ved at klikke på dette link: Ambition for Posthuset

Kontakt os

Vi tager gerne en dialog med dig om din virksomheds muligheder, og besvare alle de spørgsmål, som du måske mangler svar på. Vi er åbne for at tage en dialog – det er helt uden forpligtelser.

Erhvervskonsulent, Steen Petersen, Mobil: 20 55 77 73 eller Mail:stpe@kolding.dk

Strategi- og udviklingskonsulent, Tine Roos, Mobil: 21 49 12 59 eller Mail:tino@kolding.dk

Frivilligheds- og udviklingskoordinator, Jeppe T. Frandsen, Mobil: 21 25 34 64 eller Mail:jetf@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje