Skip til hoved indholdet
  Hjem Ledige stillinger Job som timeafløser i familiens hjem

Job som timeafløser i familiens hjem

 

Formålet med timeafløsning

Formålet er at aflaste forældrene til et barn med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.

Foranstaltningen betegnes som afløsning i hjemmet, og hensigten med bevilling er, at give familier med hjemmeboende handicappede børn et pusterum, hvor de selv og evt. søskende til barnet kan tilgodeses. Hovedformålet med ordningen er at lette hverdagen for familierne. Det kan foregå på forskellige måder.

Ofte er familiens behov at man er omkring barnet, mens forældrene kan gøre noget andet. Opgaven kan også have praktisk karakter i form af lettere rengøring eller andre praktiske opgaver i hjemmet.

Familiecenteret bestræber sig på at tilpasse afløsningen til familiernes behov, og den kan tilrettelægges på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.

Timeafløserens opgave

Som timeafløser, er din opgave at afløse forældrene i hjemmet. Timeafløsningen kan bruges på forskellige måder, men udgangspunktet er altid at opgaverne har til formål at lette opgaverne omkring barnet. Det kan være at passe barnet i hjemmet, lave aktiviteter, løse praktiske opgaver eller at tage barnet med på små ture ud af hjemmet. Du arbejder i de timer, som forældrene har fået bevilget, hvilket typisk er 3-7 timer om ugen.

Lovgivningen

Timeafløsning til børn gives efter BL § 90 jf. SEL § 84.1.

Ønsker du at søge et job som timeafløser, skal du udfylde ansøgningsskema via linket øverst på siden.
Forventningerne til dig som timeafløser er:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have erfaring med at arbejde med børn.
 • Du skal være interesseret i at arbejde med et barn, der har et handicap
 • Du skal være indstillet på at arbejde hos den samme familie i minimum et år.
 • Du er villig til at løse de opgaver som ligger i den enkelte bevilling.
 • Du skal være indstillet på transporttid og eventuel transportudgift, da familierne bor i hele Kolding Kommune.

Hvis dine kvalifikationer er relevante i forhold til et job som timeafløser, indkaldes du til en uddybende samtale.
Her afklarer vi sammen om ansættelsesprocessen skal fortsætte med henblik på match til et konkret job.
Vi indhenter herefter børne- og straffeattest.

Du ansættes som timelønnet, og aflønningen sker time for time, Timeforbruget er gennemsnitlig 3-7 timer om ugen.

Du får løn efter gældende takster.

Lønnen er efter 18 år med den til enhver tid gældende løn for ikke-tjenestemænd på løntrin 11 i Aftale om lønninger for kommunalt ansatte. Hvilket udgør pr. 1. april 2024 kr. 142,76 pr. time +  eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg.

 • Aften-/nattillæg fra kl. 17.00 – 06.00, undtagen søn- og helligdage - kr. 32,07
 • Lørdagstillæg for arbejde fra kl. 11.00 – 24.00 - kr. 38,08
 • Søn- og helligdagstillæg - kr. 70,16

Kontakt Team Afløsning

Tlf. 24 95 03 75 - mandag til fredag 8.00-14.00
E-mail: afloesning@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje