Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Databeskyttelse Tv-overvågning

Tv-overvågning

Information om behandling af dine personoplysninger ved tv-overvågning i Kolding Kommune

Kolding Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Vi er dataansvarlig forpligtet til at oplyse dig om en række forhold og rettigheder, som du har. Du skal være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne, fordi kommunen er offentlig myndighed.

Du skal som udgangspunkt have besked om, at der behandles oplysninger om dig, hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysningerne mm.

Behandlingens formål

Kolding Kommune foretager tv-overvågning af kommunens bygninger og andre offentligt tilgængelige områder med det formål at beskytte kommunens ejendomme, opklare kriminalitet og sikre tryghed for kommunens borgere/brugere af kommunens bygninger.

Det retlige grundlag for behandlingen sker med hjemmel i lov om TV-overvågning, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens §8.

Eventuel videregivelse til politiet sker i overensstemmelse med lov om TV-overvågning og databeskyttelseslovens §8. Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til:

  • At få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig,
  • At gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne,
  • At bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
  • I særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen,
  • At trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

Hvilke kategorier af personoplysninger der indsamles, og hvor stammer de fra

De kategorier af personoplysninger, som behandles i relation til tv-overvågning, er de oplysninger som optages. Dette er almindelige oplysninger, følsomme oplysninger og evt. oplysninger om strafbare forhold.

Modtager af dine personoplysninger

I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse vil kommunens kontaktperson gennemgå optagelserne. Kommunen videregiver oplysningerne til Politiet, hvis det er nødvendigt, og optagelserne kan indgå i en anmeldelse til politiet. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Opbevaring af dine oplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning gemmes i 30 dage medmindre det er nødvendigt at opbevare dem i en længere periode som følge af indgivelse af en anmeldelse om et strafbart forhold eller en konkret tvist. Herefter slettes optagelserne og kan ikke tilgås eller genskabes.

Dataansvarlig
Kolding Kommune
CVR.nr: 29 18 98 97
Akseltorv 1
6000 Kolding

Databeskyttelsesrådgiver

Kolding Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.

Endvidere kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kolding Kommunes behandling af dine personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:
Telefon: 79 79 75 00
Via sikker mail på Digital Post.
Ved brev: Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje