Skip til hoved indholdet

Internationalt samarbejde

Venskabsbyer

  Hjem Om kommunen Internationalt samarbejde

Kolding Kommune har en vision om at orientere sig og hente inspiration globalt; kommunens borgere skal være internationalt orienterede og være åbne for andre kulturer og værdier.

Som kommunal virksomhed vil vi opsøge samarbejdspartnere, som vi kan lære af og dele erfaringer med, hvor de end er i forskellige lande og kulturer.

Men som med alle andre politikområder er det nødvendigt at prioritere og målrette arbejdet også på det internationale område. Med en international politik vil Kolding Kommune sætte rammerne for kommunens aktive medvirken i det internationale samspil og på globaliseringens muligheder og krav – og målet er, at det skal være til gavn for borgerne, for uddannelsesinstitutionerne, for erhvervslivet og for kommunens egen politiske og administrative organisation.

Byrådet har godkendt en International Politik for Kolding Kommune, hvor der bl.a. er tilføjet afsnit om en tættere dialog med erhvervslivet om tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, om bedre modtagelse af nye borgere fra udlandet, om at understøtte uddannel-sesinstitutionernes internationale aktiviteter og om at målrette og prioritere i samarbejdet med venskabsbyerne.

UNESCO Creative City of Design

Venskabsbyer

Kolding Kommune har i dag 12 venskabsbyer. Hver af dem er etableret ud fra sin særlige baggrund og historie, og samspillet med dem har været spændende og har dannet rammerne om mange mellemfolkelige relationer samt gensidig inspiration til løsning af de udfordringer, byerne hver især har.

For at målrette og styrke samarbejdet med venskabsbyerne er det nødvendigt at prioritere mellem dem ud fra en vurdering af, med hvilke vi har haft det mest frugtbare samarbejde. Det vil både betyde afsked med nogle venskabsbyer, nye og mere veldefinerede aftaler med andre, og måske samarbejde med nye byer omkring veldefinerede, afgrænsede og tidsbegrænsede samarbejder.

Kolding har i dag 12 venskabsbyer ti i Europa og to i Asien:

 • Delmenhorst, Tyskland
 • Drammen, Norge
 • Huéscar, Spanien
 • Kujalleq, Grønland
 • Lappeenranta, Finland
 • Nikopol, Ukraine
 • Örebro, Sverige
 • Panevézys, Litauen
 • Stykkishólmur, Island
 • Szombathely, Ungarn
 • Anjo, Japan
 • Wuqing, Kina

I 1997 blev Kolding Kommune medlem af »The Union of the Baltic Cities« - UBC - for at sikre sig gode forbindelser til områderne i Østersøregionen.

UBC, der er et netværk af ca. 100 byer i 10 lande omkring Østersøen, blev oprettet i 1991 i Gdansk med det formål at sikre udveksling af viden og erfaringer samt for at udvikle samarbejdet mellem medlemsbyerne i konkrete projekter for at styrke området i det europæiske perspektiv.

UBC's aktiviteter gennemføres via 14 kommissioner og netværk.

Læs mere om UBC

Det Syddanske Bruxelles-kontor eller South Denmark European Office hjælper og assisterer syddanske virksomheder, vidensinstitutioner samt kommunale forvaltninger, med at finde projektpartnere med tilsvarende interesse på tværs af andre lande.

Fælles projekter kan blive realiseret ved hjælp af medfinansiering fra EU's mange støttepuljer.

South Denmark European Office er en fusion af de fire tidligere syddanske EU-kontorer. Samarbejdet skaber forudsætningerne for en øget internationalisering af syddanske virksomheder og offentlige institutioner, og skal sikre konkrete resultater i form af vundne EU-projekter.

Læs mere om SDEO

Kolding Kommune er siden 1998 medlem af ICLEI - Local Governments for Sustainability. ICLEI er en verdensomspændende organisation for lokale myndigheder (kommuner), der arbejder med bæredygtig udvikling. ICLEI er en anerkendt samarbejdspartner for blandt andet FN og EU.

Organisationen blev stiftet kort efter FN topmødet i Rio de Janeiro i 1992, hvor tankerne om Agenda 21 og bæredygtighed blev konkretiseret. ICLEI har i dag over 1.200 medlemmer over hele verden, og de repræsenterer tilsammen 570 millioner mennesker.

2. viceborgmester i Kolding Kommune, Per Bødker Andersen, blev i 2009 på ny valgt ind i ho-vedbestyrelsen for organisationen. Hovedbestyrelsen består af 19 medlemmer, der vælges, så der er sikret mindst tre medlemmer fra hver af de syv geografiske områder af verden, som valggrupperne er opdelt i. Per Bødker Andersen er valgt som ét af de tre medlemmer, der re-præsenterer Europa.

Local Government Climate Roadmap er et særligt ICLEI-initiativ med formålet at sikre at de lokale myndigheders rolle i klimaarbejdet bliver anerkendt og medtaget i de internationale kli-maforhandlinger fra COP15 i København og fremover.

ICLEI arbejder derudover inden for mange områder, blandt andet med kampagner til fremme af særlige indsatsområder, fx grønne indkøb. Kolding Kommune har deltaget i ICLEI-projektet SMART SPP der har til formål, at gennem offentlige indkøb fremme udvikling af innovative energieffektive produkter der befinder sig i sidste fase inden markedsintroduktion.

Læs mere om ICLEI

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje