Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunens grundfortælling

Kommunens grundfortælling

En ny grundfortælling skal synliggøre Koldings kvaliteter og vise retningen for kommunens udvikling. Flere skal vælge og ville Kolding - både borgere og virksomheder.

Kolding er allerede en velfungerende kommune med mange styrker som f. eks. naturen og fjorden, kulturen, mængden af arbejdspladser og de selvstændige, stærke brands som Koldinghus, Trapholt og Kolding Storcenter.

Desværre er de positive associationer over for Kolding Kommune på et lavere niveau, end de burde være. 63 procent blandt kommunens egne borgere - det viser en undersøgelse fra analysefirmaet Epinion fra november 2021. Ifølge Epinion ligger det tilsvarende tal i andre velfungerende kommuner typisk på omkring 80 procent.

Kolding Kommune har derfor besluttet at udvikle en ny grundfortælling for kommunen for at skubbe folkestemningen i en mere positiv retning. Det gør vi for at fastholde den gode udvikling og for at kunne tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen,

Der er tale om en fælles fortælling om Kolding, som borgere, foreninger, institutioner og virksomheder kan samles om, som er troværdige, giver mening for den enkelte, og som viser retningen for kommunens udvikling.

Byrådet har besluttet, at Koldings nye grundfortælling skal udvikles i løbet af 2023 og til at hjælpe med opgaven har man valgt Schultz Jørgensen Kom, der er en af Danmarks mest erfarne rådgivere inden for området. Fortællingen skal dog først og fremmest skabes med hjælp fra alle i Kolding Kommune. I den kommende tid vil borgere, politikere, virksomheder, kulturliv og uddannelsesinstitutioner derfor blive inddraget på forskellig vis.

F. eks er 1.800 kommet med input via Facebook, og der er gennemført en række fokusgrupper med repræsentanter fra kultur, erhvervsliv og uddannelsesområdet.

Alt sammen så vi sammen kan blive bedre til at tale Kolding op - ikke ned.

Arbejdet med den nye grundfortælling har frem mod november 2023 fire faser:

  • Analysen, hvor vi skal forstå og blive klogere. Det sker ved at dykke ned i eksisterende undersøgelser, sammenligne Kolding med andre kommuner og ved at få input fra borgere, politikere, erhvervsliv, kultur- og uddannelsesområdet.
  • Strategien, der beskriver den overordnede retning for arbejdet og de indsatser, der skal sættes i værk for at flere borgere får kendskab til de mange positive kvaliteter ved Kolding.
  • Grundfortællingen for Kolding Kommune er fundamentet for det hele, og den røde tråd i den samlede indsats. Fortællingen kommer til at indeholde hovedbudskaberne for Kolding Kommune, fremhæve det vigtige, samle, skabe ejerskab og vise retning.
  • Eksekveringen, hvor vi laver den konkrete plan for kommunikationen, samarbejdet og ikke mindst den løbende evaluering af indsatserne, der sikrer, at tingene virker.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje