Luftfoto

Kolding Kommune har en række gratis kortservices, som du frit kan bruge til at finde informationer om kommunen og dens tilbud til dig.

Kortene er interaktive, hvilket betyder at du selv kan betjene dem. Betjeningsfunktionerne er forskellige fra kort til kort og kan typisk være infosøgning, adressesøgninger, panorering, zoom samt mulighed for at kunne tilføje eller fjerne de forskellige lag. 

Kort over Kolding Kommune

Kort over kommunen er et oversigtskort med en lang række informationer. Informationerne kan på dette kort sammenstilles efter eget valg.

Kortportal

Kortportalen er en oversigtsside med eksempler på mere målrettede kort med fagspecifikke informationer.

Disse kort tilgås normalt via kommunens fagspecifikke hjemmesider.

 

Forbehold og vilkår for kortene

Kortene må ikke bruges erhvervsmæssigt, men du må gerne bruge dem privat, når du henviser til Kolding Kommune.

Oplysningerne på kortsiderne skal betragtes som vejledende og skal altid tages med et vist forbehold, da ikke alle temaer har samme nøjagtighed.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey