Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kort over kommunen

Kort over kommunen

Kolding Kommune har en række gratis kortservices, som du frit kan bruge til at finde informationer om kommunen og dens tilbud til dig.

Kortene er interaktive, hvilket betyder at du selv kan betjene dem. Betjeningsfunktionerne er forskellige fra kort til kort og kan typisk være infosøgning, adressesøgninger, panorering, zoom samt mulighed for at kunne tilføje eller fjerne de forskellige lag.

Et oversigtskort med en lang række informationer. Informationerne kan på dette kort sammenstilles efter eget valg.

Kolding Kommune oversigtskort

En oversigtsside med eksempler på mere målrettede kort med fagspecifikke informationer.

Disse kort tilgås normalt via kommunens fagspecifikke hjemmesider.

Kortportalen

Kortene må ikke bruges erhvervsmæssigt, men du må gerne bruge dem privat, når du henviser til Kolding Kommune.

Oplysningerne på kortsiderne skal betragtes som vejledende og skal altid tages med et vist forbehold, da ikke alle temaer har samme nøjagtighed.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) stiller en række digitale data til rådighed. Du kan se digitale kort og hente data.

Hvis du bare skal se kortene, kan du benytte SDFE’s digitale kort, hvor der bl.a. er historiske kort og kort over aktuelle adresser, stednavne, administrative grænser, højdekurver etc.

På Historisk Atlas kan du se en masse om lokalhistoriske steder i Syddanmark.

På OIS kan du se en række ejendomsdata:

Den offentlige informationsserver

Mange oplever, at de har besvær med at finde en adresse eller en vej på deres GPS-navigator. Dette skyldes oftest, at kortene, som produktet trækker på, ikke er opdaterede.

Kolding Kommune leverer IKKE geografisk information til producenter af GPS-navigators.

På markedet for vejnavigation er der hovedsageligt to multinationale udbydere – Tele Atlas (TomTom) og HEREmaps (Garmin).

Begge disse selskaber indsamler egne data fra forskellige kilder, som er Kolding Kommune ukendte.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigation, kan fejlene indberettes via internettet:

TomTom

Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl.

Garmin

Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl.

Google Maps og mobil-GPS

Man kan også navigere vha. Google Maps, enten ved papirudskrifter eller via mobiltelefoner med GPS.
Fejl kan indberettes til Google Maps, hvor der i nederste højre hjørne er angivet teksten "Send feedback".

Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl.

KRAK/Eniro

Fejl i kortmateriale kan indberettes til KRAK/Eniro, hvor der i nederste højre hjørne er angivet teksten ”Rapportér fejl”.

Kolding Kommune leverer geografisk information til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

Fejl i placering af adresser

Oplever du fejl ved en adresse, skal du FØRST tjekke placeringen, inden du kontakter kommunen.

Det er her Kolding Kommune som adressemyndighed leverer geografisk information til. Hvis der ikke er fejl i adressen her, skal du kontakte GPS-producenterne og indberette fejlen hos dem som beskrevet ovenfor.

Mange brugere anvender dagligt adressetemaet fra kommunerne, bl.a. Alarmcentralen 112.


Fejl i topografiske kort og fejl i ruteplanlægning på Rejseplanen.dk

Fejl kan indberettes til SDFE. Indberetning sker ved anvendelse af et log-in med Nem-Id. Alternativt kan der også sendes en mail til deres hovedpostkasse sdfe@sdfe.dk.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje