Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Kort over kommunen

Kolding Kommune har en række gratis kortservices, som du frit kan bruge til at finde informationer om kommunen og dens tilbud til dig.

Kortene er interaktive, hvilket betyder at du selv kan betjene dem. Betjeningsfunktionerne er forskellige fra kort til kort og kan typisk være infosøgning, adressesøgninger, panorering, zoom samt mulighed for at kunne tilføje eller fjerne de forskellige lag.

Et oversigtskort med en lang række informationer. Informationerne kan på dette kort sammenstilles efter eget valg.

Kolding Kommune oversigtskort

En oversigtsside med eksempler på mere målrettede kort med fagspecifikke informationer.

Disse kort tilgås normalt via kommunens fagspecifikke hjemmesider.

Kortportalen

Kortene må ikke bruges erhvervsmæssigt, men du må gerne bruge dem privat, når du henviser til Kolding Kommune.

Oplysningerne på kortsiderne skal betragtes som vejledende og skal altid tages med et vist forbehold, da ikke alle temaer har samme nøjagtighed.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) stiller en række digitale data til rådighed. Du kan se digitale kort og hente data.

Hvis du bare skal se kortene, kan du benytte SDFE’s digitale kort, hvor der bl.a. er historiske kort og kort over aktuelle adresser, stednavne, administrative grænser, højdekurver etc.

Historisk Atlas kan du se en masse om lokalhistoriske steder i Syddanmark.

På OIS kan du se en række ejendomsdata:

Den offentlige informationsserver