Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Årets arkitekturpriser: Seks byggerier og anlæg belønnes for god arkitektur

Årets arkitekturpriser: Seks byggerier og anlæg belønnes for god arkitektur

Traditionen tro har Kolding Kommune præmieret og uddelt hædrende omtaler til en række byggerier og anlæg på Arkitekturens Dag, der i år blev markeret i dag mandag den 2. oktober over hele landet.

Årets priser og hæder blev uddelt på det nyrenoverede torv ved Lunderskov Station mandag eftermiddag af formand for udvalget Plan og Teknik Jakob Ville på vegne af årets bedømmelsesudvalg.

- Især ombygninger og istandsættelser har været godt repræsenteret i år. Det er glædeligt at se, at kommunens borgere gør sig umage med at bevare og ombygge vores eksisterende bygningsmasse og således passe på de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det er også godt for klimaet og CO2-regnskabet, at vi ikke kun bygger nyt, fastslår Jakob Ville.

Bedømmelsesudvalget har i år valgt at præmiere en ombygning og et anlæg og give hædrende omtale til yderligere fire byggerier og anlæg. Derudover har borgerne kunne stemme på deres favorit.

Præmiering


Ombygning af enfamiliehus på Stranden 21 i Kolding

Begrundelse: Når man bygger eller ombygger et hus, der ligger lige ud til vandet, kan man nemt komme til at bruge al sin energi på havudsigten og glemme ”den anden side” af huset. Sådan er det ikke med ombygning af boligen på Stranden 21. Her har huset i stedet fået et mere åbent og venligt udtryk mod gaden, hvor både rumforløb, materialevalg og detaljering giver et let tilbagetrukket ankomstareal, som alligevel inviterer inden for. Udvalget prisbelønner Stranden 21 for en konsekvent og veludført arkitektur med fokus på smukke materialer og imødekommende rum.
Ejere: Dorte og Jakob Wiechmann Aaskov
Arkitekt: Baks Arkitekter

 

Klimasikring i Hylkedalen
En af tidens helt store opgaver er at sikre vores byer mod de øgede vandmængder, som vi ved vil ramme oftere i fremtiden. Den opgave rummer et stort potentiale for at øge kvaliteten af og adgangen til nogle af vores grønne områder og netop dét potentiale har bygherrerne udnyttet i klimaprojektet i Hylkedalen. Her har BlueKolding og Kolding Kommune skabt nye oplevelsesruter, nye aktiviteter i naturen, bedre stiforbindelser og sammenhæng i hele området. Desuden har projektet bidraget til øget biodiversitet i Hylkedalen. Selve opdæmningsanlæggene er tydelige i deres funktion, men de fylder ikke mere i landskabet end nødvendigt. Udvalget prisbelønner klimaprojekt Hylkedalen for at skabe merværdi ved at sammentænke vandhåndtering, naturoplevelser og formidling.
Bygherrer: Kolding Kommune og BlueKolding
Rådgiver: Envidan
Entreprenører: HedeDanmark og Vejle Anlægsteknik

Hædrende omtale

Istandsættelse af Stejlbjergallé 10-12
Boligerne på Stejlbjergallé er Koldings første sociale boligbyggeri. Bebyggelsen er opført i flere etaper i årene 1917-20 og er tegnet af en lille håndfuld af de arkitekter, som har haft størst betydning for byens arkitektur på den tid. De hvide huse ligger harmonisk placeret og fremstår stadig, efter godt 100 år, som en smuk helhed. Men tilstanden af de mange huse, hvoraf de fleste i dag er i privat eje, er meget forskellig og mange af dem trænger til en kærlig hånd. Istandsættelsen af de fire boliger i huset er udført med stor om-hyggelighed og opmærksomhed på håndværksmæssig kvalitet. Det er en meget gennemført restaurering, hvor der både er valgt de rette materialer og metoder. Udvalget giver hædrende omtale til istandsættelsen af Stejlbjergallé 10-12 for et grundigt og kærligt restaureringsarbejde af høj, håndværksmæssig kvalitet.
Bygherre: René Dall-Jensen
Rådgivere: ArkitektOle, Skovløkke Entreprise, Herse Byg

 

Tilbygning på Olaf Ryes Gade 43
På Olaf Ryes Gade 43 ligger et hus fra 1960’erne, som der er bygget mange af rundt omkring i Danmark. Fladt tag, gule tegl og delvis træbeklædning. Med et enkelt greb er der tilføjet nogle få m2, som til gengæld gør en stor forskel. Tilbygningen er nemlig placeret og orienteret med fokus på den smukke udsigt over ådalen, uden at den bliver dominerende eller skærmer for naboer. Også valget af form og materialer harmonerer godt med det oprindelige hus. Dette er et rigtig godt eksempel på, hvordan god arkitektonisk bearbejdning kan forlænge husets levetid. Udvalget giver hædrende omtale til tilbygningen på Olaf Ryes Gade 43 for en fin arkitektonisk bearbejdning, som videreudvikler det eksisterende hus ud fra stedets kvaliteter og potentialer.
Bygherrer: Laila og Flemming Hein
Rådgiver: Tømrerfirmaet Bjarne Skovby

 

Ombygning af Søndergade 29-35
Facaderenoveringen af ejendommen, der ligger for enden af Søndergade, har ikke blot løftet den renoverede bygning, men også bidraget til et smukkere indtryk af hele gaden og i særdeleshed ankomsten til bymidten fra syd. Der er etableret nye murpiller og høje, slanke butiksvinduer på hjørnet. På den måde har bygningen igen fået ”ben at stå på” efter at førstesalen i mange år har svævet over de store glaspartier, som mange butikker i de danske byer fik i 60’erne og 70’erne. De nye vinduers størrelse og placering er afpasset med bygningens førstesal, og det giver en ro og rytme i stueetagen og i bygningen som helhed. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til ombygningen af Søndergade 29-35 for en stilsikker renovering med øje for sammenhæng på både bygnings- og gadeniveau.
Bygherre: Lars Risbjerg

 

Nyindretning af Storegade og Torvet i Lunderskov
I Storegade er der nu levnet mindre plads til bilerne til fordel for et gennemgående, grønt anlæg, der både rummer ophold og parkering, og samtidig opsamler og forsinker regnvand. Det grønne fylder godt i rummet og giver indtrykket af et mere levende og varieret gaderum. Det er et projekt, der har givet et stort løft af et gaderum, som har mistet en del af sin funktion efterhånden som handelen fylder mindre og mindre. Det er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde med nye løsninger i de mindre byers hovedgader. Der er anvendt gode og gedigne materialer, en smuk belægningssten og gennemgående, grønne elementer, der lykkes med at binde Torvet sammen med Storegade. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til den nye indretning af Storegade og Torvet for en samlet, funktionel og forskønnende løsning på flere samtidige problemstillinger.
Bygherre: Kolding Kommune
Entreprenører: Arkil A/S, Henning Have A/S
Rådgivere: Artelia, Mattle
Arkitekt: Kolding Kommune

 

Borgernes favorit
Borgerne har også haft mulighed for at stemme på deres egen ”Borgernes favorit”. Mere end 1.200 borgere har klikket sig ind på Kolding Kommunes hjemmeside for at stemme på deres favorit og på den måde været med til at skabe interesse for, hvad der er god arkitektur i Kolding.

Med 15,6 procent af de afgivne stemmer blev Kikkenborgvej 28 vinderen af afstemningen om årets favorit – skarpt efterfulgt af boligen på Stranden 21 og klimaprojektet i Hylkedalen, som fik henholdsvis 14,8 og 14 procent af stemmerne.
Bygherrer: Annette Nielsen og Erik Jørgensen
Rådgiver: A1 Tegnestue

Årets Bedømmelsesudvalg
Årets Bedømmelsesudvalgt består af syv medlemmer.

Tre er udpeget af Kolding Byråd:
• Jakob Ville, formand for udvalget Plan og Teknik,
• Ole Martensen, formand for Kulturudvalget, og
• Merete Due Paarup, formand for udvalget for Bæredygtig Vækst.

Arkitektforeningen har udpeget to medlemmer som fagdommere. Det er arkitekterne:
• Anja Rolvung, København
• Aksel Fyhn, Herning.

Fra Kolding Kommune:
• Merete Dissing, konstitueret kommunaldirektør
• Michael Pagaard Madsen, stadsarkitekt.

 

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje