Skip til hoved indholdet

Arbejdet med at udvide stort kryds i Kolding syd går i gang i uge 28

Krydset Tankedalsvej-Vonsildvej-Haderslevvej-Sdr. Ringvej i den sydlige del af Kolding er et vejkryds, der er hårdt belastet af tæt trafik. Derfor går Kolding Kommune nu i gang med arbejdet med at udvide krydset.

Udvidelsen omfatter etablering af ekstra venstresvingsbaner på henholdsvis Tankedalsvej og Vonsildvej. Desuden etableres en højresvingsbane på Sdr. Ringvej ind mod Industrivej.

Entreprenøren har startskud på arbejdet mandag den 8. juli og efter planen står det ombyggede kryds færdigt i slutningen af året.

Kolding Kommune har inddelt arbejdet i tre etaper og vil løbende informere om, hvordan anlægsarbejdet på de enkelte etaper vil påvirke trafikanter og naboer.

I den første etape, som varer ca. otte uger frem, kommer der gradvist til at ske følgende:

• På Haderslevvej i retning mod Vonsildvej bliver højresvingsbanen inddraget til brug for cyklister og gående. Bilister vil dog fortsat kunne dreje til højre ad Tankedalsvej.

• På Tankedalsvej bliver det højre spor i retning mod motorvejen spærret og der vil derfor kun være ét spor farbart på Tankedalsvej.

• På Sdr. Ringvej i retning mod havnen bliver det højre vejspor, cykelsti og fortov spærret fra krydset frem mod Industrivej. Cyklister og gående henvises til modsatte side af vejen, hvor cykelstien bliver dobbeltrettet ca. 60 meter frem til lyskrydset. Herefter skal cyklisterne igen krydse vejen.

• På Industrivej bliver højre vejbane spærret og trafikken bliver ledt over i den modkørende venstresvingsbane. Frem mod krydset skal bilisterne derfor deles om højre vejspor. Vejen vil altså være farbar i begge retninger, men det kan ikke undgås, at der kommer mere trængsel på strækningen og bilister opfordres derfor til at køre en alternativ rute ad Dieselvej eller Ambolten.

Mindst mulig gene for trafikanterne

- Vi forsøger at genere trafikanterne mindst muligt, men det kan ikke undgås at arbejdet vil skabe mere trængsel i en længere periode. På den anden side af ombygningen er der til gengæld udsigt til, at trafikken kommer til at glide bedre i gennem krydset, fortæller trafikplanlægger Michella Bigom Nielsen.

Pengene til krydsombygningen kommer fra Kolding Kommunes infrastrukturpulje og anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet M.J. Eriksson.


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje