Skip til hoved indholdet

Asfaltarbejde på Hylkedalvej vil påvirke trafikken

Ny skal der lægges ny asfalt på Hylkedalvej

En godt to km lang strækning på Hylkedalvej i Kolding skal have ny asfalt i uge 27 og 28. Mens der arbejdes på vejen, må bilisterne indstille sig på, at turen kan tage lidt længere tid end normalt. For at minimere generne går asfaltfolkene først i gang med arbejdet, når myldretidstrafikken om morgen er overstået.

Det er strækningen mellem Holbergsvej og Gelballevej, hvor belægningen er i dårlig stand, der skal have ny asfalt. Torsdag i denne uge fræser asfaltfolkene de øverste tre cm af den eksisterende belægning. Fræsearbejdet vil kun i begrænset omfang påvirke trafikken. Herefter er strækningen klar til at blive asfalteret fra slutningen af næste uge.

Her kan du se, hvordan trafikken bliver påvirket:

  • Der bliver lagt ny asfalt på Hylkedalvej mellem Holbergsvej og Gelballevej i perioden torsdag den 4.-fredag den 12. juli. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet kl. 09-23.
  • Den vejbane, der asfalteres, spærres for trafik. Hylkedalvej vil derfor kun være åben i én kørebane ad gangen. Et midlertidigt lyssignal styrer trafikken ved på skift at give bilister på vej ind og ud af byen grønt lys.
  • Nogle sideveje vil i perioder være spærret med omkørsel – følg skiltene.
  • Fortove og cykelstier kan bruges som normalt.
  • Busserne på strækningen kan blive kortvarigt forsinket, men der sker ingen ændring i ruterne.

De berørte beboere langs strækningen, der skal have ny asfalt, er informeret direkte af entreprenøren.

Det er strækningen mellem Holbergsvej og Gelballevej, der skal have ny asfalt - se kortet i stor størrelse.


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje