Skip til hoved indholdet

Fjernvarmearbejde på Lyshøj Alle

Fjernvarmearbejdet i området omkring Lyshøj Alle er så småt gået i gang, da den nye forsyningsledning skal tilkobles den eksisterende fjernvarmestation på hjørnet af Lyshøj Alle og Petersbjerggård.

Trafikanter og beboere i området omkring Lyshøj Alle i Kolding må indstille sig på vejarbejde og omkørsel de næste uger, når TVIS går i gang med de sidste etaper af det store fjernvarmeprojekt, der skal sikre fjernvarme til Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg.

Fjernvarmearbejdet i området omkring Lyshøj Alle er så småt gået i gang, da den nye forsyningsledning skal tilkobles den eksisterende fjernvarmestation på hjørnet af Lyshøj Alle og Petersbjerggård. Hidtil har trafikken kun været berørt i begrænset omfang, men fra mandag morgen, kl. 9, og hen over sommeren bliver generne mærkbare, når der skal lægges fjernvarmerør i jorden på Lyshøj Alle på strækningen Gefionvej-Apotekervænget.

”Det er første gang, vi skal ind i et beboelsesområde i dette projekt. Det kan ikke undgås at skabe gener for både naboer, trafikanter og bustrafik, men vi vil naturligvis gøre vores bedste for at minimere generne, og heldigvis går vi nu ind i ferieperioden med markant mindre trafik end normalt,” siger projektchef Jens Larsen fra TVIS.

Sådan bliver trafikken påvirket

I perioden fra mandag den 1. juli, kl. 09, og cirka en måned frem bliver der arbejdet på Lyshøj Alle på strækningen Næsbyvej-Apotekervænget. Her kan du se, hvordan trafikken bliver påvirket:

  • I hele perioden ensrettes Lyshøj Alle på strækningen. Det er kun muligt at køre i retning af Fynsvej. Kørebanen i retning af Strandhuse og Drejens er lukket. Der skiltes med omkørsel via Fynsvej-Nr. Bjertvej-Skolebakken.
  • Petersbjerggård er fra på mandag lukket for gennemkørsel i krydset Petersbjerggård-Lyshøj Alle. Når arbejdet er færdigt på den afgrænsede strækning – formentlig i løbet af en uges tid – bliver Petersbjerggård åbnet for gennemkørsel igen.
  • Apotekervænget, Frejasvej og Næsbyvej er åben for både ind- og udkørsel i hele perioden, men vær opmærksom på, at den berørte del af Lyshøj Alle er ensrettet – også for beboere på de tre veje.
  • Fortovet i den vestlige side af vejen er lukket. Fodgængere henvises til fællesstien i modsatte side af vejen.
  • Cykelstien i den vestlige side af vejen, hvor fjernvarmerørene graves ned, er lukket. Der skiltes med omkørsel.
  • Busserne linjer 7 og 8 kører på den berørte strækning. Tjek Sydtrafik.dk eller Rejseplanen for, hvordan busdriften påvirkes.

”For mange vil de omkørsler, som vi henviser til, betyde en længere omvej for både bilister og cyklister. Det indebærer, at man skal afsætte ekstra tid til turen. Men afhængigt af, hvor man skal hen, vil bilister og cyklister med lokalkendskab formentlig finde nogle mere velegnede ruter, mens vi arbejder på strækningen,” siger Jens Larsen.

Når arbejdet på strækningen Apotekervænget-Næsbyvej er færdigt, fortsætter entreprenøren på strækningen Næsbyvej-Gefionvej. Nærmere information om den etape følger senere.

Her kan du se, hvordan trafikken bliver påvirket på Lyshøj Alle mellem Apotekervænget og Næsbyvej samt den anviste omkørsel for cyklister - se stor størrelse.


Her kan du se den anviste omkørsel for bilister via Fynsvej-Nr. Bjertvej og Skolebakken, mens Lyshøj Alle er ensrettet mellem Næsbyvej og Apotekervænget - se kortet i stor størrelse.


Om fjernvarmeprojektet

Det store fjernvarmeprojekt, som skal forsyne 1.900 boliger og virksomheder med fjernvarme, vil påvirke trafikken på forskellige strækninger frem til sensommeren - læs mere på TVIS' hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål til gravearbejdet og konsekvenserne for trafik, naboer, osv., kan du kontaktet Arkil på tlf. 51 38 67 87, mail hts@arkil.dk.

Hvis du har spørgsmål til det overordnede projekt, kan du kontakte TVIS på tlf. 61 13 60 14, mail jl@tvis.net frem til mandag og herefter tlf. 21 79 61 18, mail jf@tvis.net.


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje