Skip til hoved indholdet

Forsøg med trafikbump i Kolding midtby

Trafikbump og grønne elementer skal bidrage til at reducere den gennemkørende trafik i Kolding midtby, her Bredgade.

Som et forsøg er der opsat trafikbump og grønne elementer i Bredgade og Skolegade i Kolding. Målet er at teste, om det er muligt at reducere den gennemkørende biltrafik i de små gader og samtidig skabe en mere hyggelig og attraktiv midtby, som folk har lyst til at besøge og færdes i.

Forsøget består af følgende dele:

  • I Bredgade er der opsat to trafikbump samt tre trækasser med græs og træer på strækningen fra Borchs Gård til Adelgade.
  • På Vestertorv nær den store legeinstallation og skulpturerne er der lavet to trækasser med græs og siddepladser.
  • I Skolegade er der opsat tre bump på strækningen fra Blæsbjerggade til Svietorv.

Målet med forsøget er at motivere gennemkørende bilister til at bruge de større ringveje i stedet for at køre på tværs gennem den gamle bykerne, der ikke er skabt til den nuværende trafik. Samtidig skal de nye grønne elementer bidrage til at skabe en hyggeligere midtby, hvor man har lyst til at slå sig ned
Tidligere har der været planer om et forsøg, hvor dele af den vestlige bymidte skulle lukkes helt for gennemkørende trafik. Den ide stødte på en del skepsis. I stedet har politikerne i udvalget Plan og Teknik besluttet at afprøve en mindre indgribende model. Det næste halve år vil de omfattede veje være åbne for al biltrafik, men det kommer til at tage lidt længere tid og bliver lidt mere bøvlet at køre gennem den del af byen.
Kommunens trafikplanlæggere kommer til at følge forsøget nøje med trafikmålinger og andre initiativer. Evalueringen skal sikre politikerne et godt beslutningsgrundlag, når de efterfølgende skal tage stilling til, hvordan visionen om en mere bæredygtig trafik, lavere CO2-udledning og en mere attraktiv midtby bedst kan gøres til virkelighed.
To trækasser med græs og siddepladser skal bidrage til at skabe en hyggeligere midtby, hvor folk har lyst til at opholde sig.Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje