Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Høring af ny handicappolitik

Høring af ny handicappolitik

Kolding Kommune har udarbejdet en ny handicappolitik, som nu sendes i høring.

Baggrund

Byrådet i Kolding Kommune tog i januar 2023 initiativ til at udvikle ny handicappolitik. Arbejdet tager udgangspunkt i folderen ’Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap’, som blev udarbejdet i Social Bæredygtighed. Handicappolitikken bygger på Borgerens Centrum, som danner grundlaget for, hvordan vi sammen med borgerne arbejder for at skabe en god, sammenhængende tilbud. Med handicappolitikken er det ønsket at skabe klar retning for hele kommunens arbejde med borgere med handicap.

Proces og bidragsydere

Arbejdet med handicappolitikken har taget udgangspunkt i en designproces, hvor borgere, pårørende, brugerorganisationer, medarbejdere og ledere er blevet inddraget. Baseret på dette blev der formuleret 12 centrale temaer, som beskriver udfordringer og handlerum i arbejdet med mennesker med handicap.

Der har gennem processen været nedsat et Advisory Board bestående af ledere fra de forskellige fagområder i kommunen samt en styregruppe med chefer fra alle kommunens forvaltninger, som har taget aktivt del gennem hele processen.

Politisk vision og fælles retning

Handicappolitikken tager udgangspunkt i en ny politiske vision for handicapområdet ’Sammen om et rummeligt Kolding for alle’. Handicappolitikken udgør en fælles politisk retning for det videre arbejde med at skabe rammer og tilbud til mennesker med handicap i Kolding Kommune.

Handicappolitikken opstiller fire overordnede fokusområder, som kommunen i fremtiden skal sætte fokus på:

  • Mødet med kommunen
  • En meningsfuld hverdag
  • Lige adgang for alle
  • Samfundet er en del af svaret

Politikken suppleres med afsnittene ’Politisk forord’ og ’Fra ord til handling’.

Efterfølgende proces

Byrådet forventer at færdigbehandle handicappolitikken i december 2023. Implementeringen af handicappolitikken igangsættes i starten af 2024.

Høringssvar

Alle har mulighed for at give høringssvar til handicappolitikken. Høringssvaret indsendes til mawie@kolding.dk. Fristen for høringssvar er den 15. november 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje