Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Nørreskovgårdsvej spærres for gennemkørsel

Nørreskovgårdsvej spærres for gennemkørsel

I de kommende uger vil Nørreskovgårdsvej i Kolding være spærret for gennemkørsel på strækninger mellem Petersmindevej og den store rundkørsel ved motorvejen. Det sker på grund af gravearbejde i forbindelse med, at TVIS etablerer en ny forsyningsledning, som skal sikre fjernvarme til Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg.

Nørreskovgårdsvej vil være spærret for gennemkørsel i perioden 5. februar-27. marts. Der opsættes skilte med omkørsel via Petersmindevej-Højvangen for bilister – vist med lyserøde prikker på kortet. Cyklister henvises til at bruge de interne stier i området omkring Nørregyden.

Færdsel til og fra Skovæblevej

Ind- og udkørslen til Skovæblevej ligger på den berørte del af Nørreskovgårdsvej, men beboere og besøgende vil under hele gravearbejdet have mulighed for at komme ind og ud af området via Nørreskovgårdsvej.

5. februar går arbejdet i gang på etape 1. I denne fase er der adgang til og fra Skovæblevej via den vestlige side af Nørreskovgårdsvej – markeret med rødt og hvidt på kortet.
Når arbejdet på etape 1 er overstået, går entreprenøren i gang med etape 2. Adgang til og fra Skovæblevej sker fra det tidspunkt via den østlige side af Nørreskovgårdsvej – markeret med gult og sort på kortet.
Skilte på stedet vil angive de relevante ruter.

Sideløbende med, at der arbejdes langs Nørreskovgårdsvej, går TVIS’ entreprenør, Arkil, i gang med at føre den store forsyningsledning under motorvejen. Det kommer ikke til at påvirke trafikken på motorvejen, da rørene føres under vejen.

I denne fase bliver der også fældet træer i området mellem Nørreskovgårdsvej og Fynsvej for at skaffe plads til forsyningslinjen, når den skal føres videre sydpå.

Nørreskovgårdsvej vil i en periode blive lukket for gennemkørsel på strækninger mellem Petersmindevej og den store rundkørsel ved motorvejen. Der etableres omkørsel via Petersmindevej-Højvangen for bilister - vist med lyserøde prikker. Der er adgang til Skovæblevej og områdets andre kvarterer via Nørreskovgårdsvej under hele anlægsprojektet. I etape 1 er der adgang via den vestlige side af Nørreskovgårdsvej – markeret med rødt og hvidt på kortet. I etape 2 er der adgang fra den østlige side af Nørreskovgårdsvej – markeret med gult og sort på kortet.

Ønsker du at vide mere?

Du kan læse mere om det store fjernvarmeprojekt på TVIS’ hjemmeside - se temaside.

Har du spørgsmål til gravearbejdet og konsekvenserne for trafik, naboer, osv., kan du kontaktet Arkil på tlf. 51 38 67 87, mail hts@arkil.dk.

Hvis du har spørgsmål til det overordnede projekt, kan du kontakte TVIS på tlf. 21 79 61 18, jf@tvis.net.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje