Skip til hoved indholdet

Ny fritids- og idrætspolitik vedtaget

Byrådet i Kolding Kommune har vedtaget en ny fritids- og Idrætspolitik. Politikken tegner linjerne for indsatserne på området de kommende år og har blandt andet fokus på at udvikle fritids- og idrætslivet for udsatte og personer med handicap eller særlige behov.

Alle skal have mulighed for at finde vej ind i et meningsfuldt fællesskab gennem fritids- og idrætslivet. Det er grundtanken bag Kolding Kommunes nye fritids- og idrætspolitik, der blev vedtaget af byrådet torsdag aften.

- Fritidslivet er en vigtig del af vores alles liv. Den nye politik afspejler derfor også, at alle kan bidrage til og skal have mulighed for at deltage i fritids- og idrætsaktiviteter. Indsatsområderne i politikken favner alt fra den femårige, der bare gerne vil have det sjovt med vennerne, den der vil være blandt de bedste inden for sin sport, og til den der føler sig alene og gerne vil ind i et fællesskab, fortæller Birgitte Kragh, der er formand for udvalget Sundhed og Fritid.

Fritids- og idrætspolitikken helt kort

Kolding Kommunes nye fritids- og idrætspolitik har overordnet set fem fokusområder:

  1. Idræts- og fritidsaktiviteter – skabt i fællesskab: samarbejde og støtte til at udvikle frivillige, foreninger og aftenskoler.
  2. Aktiviteter og fællesskaber for alle: understøtte aktiviteter uanset alder, evner, forudsætninger og funktionsniveau og mulighed for livslang læring.
  3. Rum, rammer og faciliteter, der inspirerer til aktivitet: Udvikle, tilpasse og formidle tidssvarende faciliteter både inden- og udendørs.
  4. Fritids- og idrætsevents, der appellerer til fællesskaber: tiltrække og støtte events og arrangementer, der motiverer til samvær og bevægelse, og sætter Kolding på landkortet.
  5. Støtte og hjælp, der styrker frivilligheden: bidrage til at rammer og støttemuligheder er lettilgængelige og understøtte foreningslivet.

Samarbejde er nøglen til udvikling

Udvalget Sundhed og Fritid og forvaltningen har løbende været i dialog med lokale foreninger og aktører samt råd og nævn under udvikling af politikken. De har herigennem bidraget med værdifulde input blandt andet gennem en workshop og høringssvar.

Udvalgsformand Birgitte Kragh forklarer, at samarbejde også bliver omdrejningspunktet, når politikken skal udmøntes i konkrete initiativer:

- Vi har allerede et rigt og levende foreningsliv i Kolding Kommune. Den nye politik skal være med til at sikre, at foreninger og frivillige får de bedst mulige rammer at agere i. Derfor var det vigtigt for os at inddrage foreninger, råd, nævn og andre aktører, både inden vi formulerede politikken, og selvfølgelig også når vi skal i gang med at omsætte politikken til handling.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje