Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Øget trængsel på Fynsvej pga stort fjernvarmeprojekt

Øget trængsel på Fynsvej pga stort fjernvarmeprojekt

Den røde stiplede linje viser den strækning, hvor de to sydgående kørebaner spærres under fjernvarmearbejdet. Bilister på vej ind mod Kolding ledes i stedet over i en af de vejbaner, der normalt er reserveret den nordgående trafik.

I de næste mange uger øges trængslen på Fynsvej i Kolding i forbindelse med, at TVIS - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S - etablerer en ny stor forsyningsledning, der skal sikre fjernvarme til 1.900 boliger og virksomheder i Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg.

Fra 15. april til 15. maj bliver en del af motortrafikvejen gravet op, når der skal lægges fjernvarmerør i jorden på strækningen mellem rastepladsen på Fynsvej og frem til 200-300 meter nord for krydset ved Nørre Bjertvej – se kort.

Mens arbejdet står på, vil trafikken på strækningen være påvirket på flg. måde:

  • Begge sydgående spor ind mod Kolding lukkes
  • Den sydkørende trafik ledes via midterrabatten over i den ene af de vejbaner, som normalt anvendes af nordkørende trafik
  • Den nordkørende trafik må nøjes med én vejbane mod normalt to
  • I begge retninger vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/t

”Strækningen vil være åben for trafik i begge retninger i hele perioden, men specielt i myldretiden skal man forvente øget trængsel på Fynsvej, som er en af Koldings mest trafikerede indfaldsveje. Hvis trafikanter i myldretiden har mulighed for at køre lidt tidligere eller lidt senere end normalt, så kan det være et tip til at undgå den værste kødannelse,” siger projektleder Jens Fink, TVIS.

De trafikale gener på Fynsvej er ikke overstået, når der er lagt fjernvarmerør på denne strækning. I nordgående retning skal den store forsyningsledning føres videre ad Fynsvej og ud til Kokbjerg, og i sydgående retning fortsættes linjeføringen ad Fynsvej og ind på Lyshøj Alle, hvor den nye ledning skal tilkobles TVIS’ eksisterende forsyningsledning ved Lyshøj Alle/Petersbjerggård. Der vil løbende blive informeret om, hvordan anlægsarbejdet på de enkelte etaper vil påvirke trafikanter og naboer. Projektet ventes afsluttet til sommer.

Hvis du vil vide mere

Du kan følge og læse mere om det store fjernvarmeprojekt på TVIS’ hjemmeside – åbn projektsiden.

Har du spørgsmål til gravearbejdet og konsekvenserne for trafik, naboer, osv., kan du kontaktet Arkil på tlf. 51 38 67 87, mail hts@arkil.dk.

Hvis du har spørgsmål til det overordnede projekt, kan du kontakte TVIS på tlf. 21 79 61 18, jf@tvis.net

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje