Skip til hoved indholdet

Sandfodring af Hejlsminde Strand udskydes

Ved stormfloden i oktober 2023 blev Hejlsminde Strand hårdt ramt. Store mængder af sandet fra stranden blev udvasket og er i dag forsvundet.

Kolding Kommune lægger kræfterne i at udarbejde en helhedsplan for stranden i Hejlsminde med en permanent løsning i stedet for at lappe på stranden med sandfodring

I forbindelse med stormfloden i oktober 2023 blev Hejlsminde Strand hårdt ramt. Der skete en udvaskning af store mængder af sandet fra stranden, så rigtig meget af det sand, stranden tidligere var blevet fodret med, i dag er væk.

By- og Fællesforvaltningen satte derfor et projekt i gang, hvor målet var at reetablere Hejlsminde Strand.

Det projekt er nu sat lidt på hold.

- I foråret vurderede vi i forvaltningen, at reetableringen kunne ske uden en såkaldt miljøkonsekvensvurdering. Men under arbejdet med projektet, hvor vi bl.a. har skullet forberede anlægsfasen, har det imidlertid vist sig, at projektet reelt er af så stort et omfang, at det kræver en miljøkonsekvensvurdering. Sådan en vurdering er der en sagsbehandlingstid på ca. 15-17 måneder på, forklarer Mads Astrup Sørensen, der er områdechef for Anlæg og Drift.

Helhedsplan på vej

Sideløbende med reetableringsprojektet har By- og Fællesforvaltningen sat gang i arbejdet med at få skabt en helhedsplan for Hejlsminde Strand. Formålet er at udarbejde en mere robust og permanent løsning for stranden.

Helhedsplanen skal forholde sig til, hvordan man kan optimere den måde, sandet kan holdes tilbage på stranden på i tilfælde af hårdt vejr. Og så skal den handle om, hvordan man sikrer de tekniske anlæg, der er i området - som f.eks. vejen.

Når helhedsplanen skal føres ud i livet, vil det også kræve en miljøkonsekvensvurdering.

- På baggrund af det omfang, projekterne har, har vi besluttet at lægge kræfterne i den mere permanente løsning, som helhedsplanen indebærer. Det er klart, at det ærgrer os, at stranden i år ikke er så super-god, som den plejer at være. Men beslutningen om at udskyde reetableringen og samle det hele i ét projekt er det mest fornuftige valg. Vi ser frem til at arbejde videre med helhedsplanen, som i sagens natur også vil inddrage de lokale beboere, påpeger Mads Astrup Sørensen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje