Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Sundhed har mange ansigter

Sundhed har mange ansigter

Sundhed er bl.a. meningsfulde fællesskaber og glæde ved livet som her fra fællesspisning ved Kolding Kulturnat i 2019. Foto: Emil Lyngbo.

Kolding Byråd har vedtaget en sundhedspolitik, der skal gøre det nemmere for alle at leve et sundt liv så lang tid som muligt og med trivsel i alle livsfaser

Traditionelt bliver sundhed set som en modsætning til sygdom. Man holder sig sund for ikke at blive syg.

Men i Kolding Kommune er der fokus på, at sundhed har mange flere ansigter. Det er set i det lys, byrådet vedtog kommunens nye sundhedspolitik 28. maj.

- Sundhed er meningsfulde fællesskaber, bevægelse, rehabilitering, selvværd, en god ven at tale med, glæde ved livet, kost, der giver energi og meget andet. For os er sundhed det samme som at opleve sig i fysisk, mental og social balance. Derfor kalder vi også Kolding Kommunes nye sundhedspolitik ”Sammen om et sundt liv i balance”, forklarer Birgitte Kragh, der er formand for udvalget Sundhed og Fritid.

Vi er fælles om sundhed

En af de grundlæggende idéer i sundhedspolitikken er, at man vil integrere sundhed og trivsel i alle relevante aspekter af samfundet.

- For os er sundhed noget, vi er sammen om i fællesskab. Derfor forpligter vi os som kommune til at arbejde sammen med relevante aktører. Vi vil gerne indfri vores politiske ambitioner i tæt samspil med borgere, kommunale medarbejdere med forskellige fagligheder, civilsamfund, institutioner, virksomheder og det øvrige sundhedsvæsen, pointerer Birgitte Kragh.

Udfordringerne er komplekse

Politikken har fire specifikke fokusområder:

  • Vi fremmer sundhed og trivsel
  • Vi fremmer lighed i sundhed
  • Vi fremmer børn og unges mentale trivsel
  • Vi fremmer muligheden for at kunne selv

De fire fokusområder er store samfundsudbredte problemstillinger. Netop derfor er det vigtigt at have en politik, så man kan have det nødvendige, tværfaglige fokus på udfordringerne, mener Birgitte Kragh:

- Det er alle sammen temaer, der er komplekse, og som ingen kan løse alene. Heller ikke kommunen. F.eks. er børn og unges mentale trivsel en udfordring, vi ikke for alvor får gjort op med ved alene at se på børnene og de unge og deres forældre. Det er en udfordring, der har tråde ud i rigtigt mange grene af samfundet. Derfor er det nødvendigt at få andre aktører i civilsamfundet som f.eks. relevante foreninger til at være med, forklarer Birgitte Kragh.

Sundhedspolitikken anlægger et langsigtet perspektiv og gælder for perioden 2024-2032. Ambitionen med den tværgående sundhedspolitik er at have en fælles retning for hele kommunen, som med tiden skal realiseres gennem beslutninger og tiltag, der fremmer sundhed og trivsel, enten direkte eller indirekte.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje