Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Trafikken på Fynsvej påvirket på lang strækning i uge 19

Trafikken på Fynsvej påvirket på lang strækning i uge 19

Der arbejdes på fuldt tryk på TVIS’ store forsyningsledning, der skal sikre fjernvarme til Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg. I næste uge – uge 19 – bliver trafikken i den nordlige del af Kolding by presset en tand mere end hidtil, når der skal arbejdes på en længere strækning af Fynsvej. Da arbejdet falder sammen med Kr. Himmelfartsdag, vil færre bilister dog blive påvirket, når de skal til og fra arbejde.

Fra på mandag og resten af ugen kommer entreprenøren til at arbejde på Fynsvej på en tre km lang strækning fra lidt syd for rundkørslen ved motorvejen og frem til lidt nord for krydset ved Nr. Bjertvej.

”De seneste to uger har vi gravet fjernvarmerør ned på en del af strækningen. Arbejdet er gået godt og bevæger sig hastigt fremad, så i slutningen af næste uge regner vi med at kunne lægge asfalt på den strækning, som indtil nu har været gravet op. Sideløbende går entreprenøren i gang med at grave ud til forsyningsledningen på den resterende strækning ud til rundkørslen ved motorvejen,” fortæller projektleder Jens Fink, TVIS, og fortsætter:

”Vi er fuldt opmærksomme på, at det kommer til at påvirke trafikken lidt mere end hidtil, når vi arbejder på en længere strækning. Men da arbejdet løber hen over Kr. Himmelfartsdag og den efterfølgende fredag, hvor mange holder fri, vil der ikke være den samme myldretidstrafik som i en almindelig arbejdsuge. Når vi kommer over på den anden side af uge 19, vil vi arbejde på strækningen op imod rundkørslen ved motorvejen, mens den sydlige strækning vil blive genåbnet i størst muligt omfang.”

Sådan vil trafikken på Fynsvej være påvirket i uge 19

Her kan du få et overblik over, hvordan trafikken vil være påvirket i uge 19:

  • De to sydgående spor på Fynsvej ind mod Kolding lukkes på strækningen fra syd for rundkørslen ved motorvejen og frem lidt nord for krydset ved Nr. Bjertvej – Se kort.
  • Den sydkørende trafik ledes via midterrabatten over i den ene af de vejbaner, som normalt anvendes af nordkørende trafik
  • Den nordkørende trafik må nøjes med én vejbane mod normalt to
  • I begge retninger vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/t

Efter der er lagt asfalt på den strækning, hvor der har været arbejdet de seneste to uger, bliver de to sydgående spor ind mod Kolding genåbnet på strækningen fra efter rastepladsen på Fynsvej og frem til lidt før krydset ved Nr. Bjertvej. De to sydgående spor ventes at kunne benyttes igen i slutningen af uge 19.

Sådan vil trafikken være påvirket på Fynsvej i uge 20, 21 og 22

Her kan du se, hvordan trafikken vil være påvirket af fjernvarmearbejdet i perioden fra 13. maj og frem til udgangen af maj:

  • De to sydgående spor på Fynsvej ind mod Kolding vil fortsat være lukket på strækningen fra lidt syd for rundkørslen ved motorvejen og frem til rastepladsen – Se kort
  • Den sydkørende trafik ledes via midterrabatten over i den ene af de vejbaner, som normalt anvendes af nordkørende trafik
  • Den nordkørende trafik må nøjes med én vejbane mod normalt to
  • I begge retninger vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/t

Sæt farten ned

Mens der er blevet arbejdet på Fynsvej de seneste to uger, er skilte, lys og afspærringsmateriel blevet påkørt flere gange på det sted, hvor sydkørende bilister ledes over i den modsatte kørebane. Entreprenøren opfordrer derfor bilisterne til at sænke farten på hele strækningen og køre ekstra forsigtigt, når de nærmer sig vejarbejdet. Af hensyn til sikkerheden for de medarbejdere, der arbejder på strækningen, har entreprenøren nu også sat betonværn op.

Fjernvarmeprojekt på Nørreskovgårdsvej færdigt midt i maj

Der arbejdes også med det store fjernvarmeprojekt på Nørreskovgårdsvej. Udfordringer med både vand og en boring under motorvejen har flere gange betydet forsinkelser i TVIS’ arbejde, men nu lysner det. 
”Jeg beklager, at arbejdet er trukket ud. Forårets kraftige regn har vi ikke kunnet gardere os imod, og da vi skulle lave boringen under motorvejen, stødte vi på et stenlag, som betød, at vi var nødt til at ændre traceet. Men nu har vi styr på disse ting, og entreprenøren arbejder hårdt på at få etapen afsluttet senest midt i maj,” forklarer Jens Fink.

Læs mere

Det store fjernvarmeprojekt, som skal forsyne 1.900 boliger og virksomheder med fjernvarme, vil påvirke trafikken på forskellige strækninger frem til sommerferien. Du kan læse mere om projektet på Du kan læse mere om projektet på TVIS’ hjemmeside .

Har du spørgsmål til gravearbejdet og konsekvenserne for trafik, naboer, osv., kan du kontaktet Arkil på tlf. 51 38 67 87, mail hts@arkil.dk.

Hvis du har spørgsmål til det overordnede projekt, kan du kontakte TVIS på tlf. 21 79 61 18, mail jf@tvis.net.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje