Skip til hoved indholdet

Tre Blå Flag skyder årets badesæson i gang

Det Blå Flag bliver i år hejst ved Løverodde, Grønninghoved og Hejlsminde strande

Traditionen tro markerer Kolding Kommune den officielle badesæson ved at hejse det Blå Flag den 1. juni – i år ved Løverodde, Grønninghoved og Hejlsminde strande.

Blå Flag er en international miljø-mærkning, som strande, bådepladser og havne kan blive tildelt, hvis de opfylder fastlagte krav i forhold til vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation. Fx skal en Blå Flag-strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med sortering med mere.

På Blå Flag-strandene gælder der også en række særlige regler. Eksempelvis er hunde ikke tilladt på en Blå Flag-strand, på nær førerhunde og andre hunde på arbejde.

Vandkvaliteten er i top på en Blå Flag-strand

I løbet af badesæsonen, der varer indtil den 15. september, tager Kolding Kommune prøver af badevandet på 19 lokaliteter i kommunen, herunder også Blå Flag-strandene.

Prøverne tjekkes for to slags bakterier og resultaterne fra disse målinger bliver indrapporteret til Miljøstyrelsen og på den baggrund klassificerer styrelsen badevandskvaliteten for den enkelte strand i en af fire kategorier: Udmærket, God, Tilfredsstillende eller Ringe.

For at få tildelt Blå Flag skal badevandet være kategoriseret som udmærket og dermed i den bedste badevandskategori.

Det Blå Flag vajer ikke over Binderup i år

Sædvanligvis har Kolding Kommune fire Blå Flag-strande. Udover de nævnte plejer Kommunen også at hejse flaget ved Binderup Strand. Det sker ikke i år, da en række prøver fra Binderup ikke blev indberettet rettidigt i perioden 2020-2022.

- Det er en ærgerlig fejl, som er sket for år tilbage. Men da badevandskvaliteten vurderes samlet over en fireårig periode, får det betydning for 2024-sæsonen. Det er dog vigtigt at understrege, at badevandskvaliteten fortsat er i bedste kvalitet i Binderup og hele sommeren holder vi, som vi plejer, godt øje med vandkvaliteten med jævnlige badevandsprøver, fortæller ingeniør Per Bruun fra Kolding Kommunes miljøafdeling.

Han forventer, at Kolding Kommune kan hejse det Blå Flag i Binderup igen i 2025.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje