Skip til hoved indholdet

Tre nye cykelstier får stort tilskud fra staten

Der er udsigt til en sikrere skolevej for elever på Vester Nebel Skole og på Bakkeskolen i Seest, efter at staten har valgt at give tilskud til nye cykelstier i Kolding Kommune.

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har valgt at støtte tre cykelstiprojekter i Kolding Kommune med et samlet bidrag på ca. 15,7 mio. kroner. Dermed bliver Kolding den kommune, der modtager den største andel af de ca. 226 mio. kroner, Transportministeriet uddeler på landsplan via cykelpuljen

Der er udsigt til en sikrere skolevej for elever, der går på Vester Nebel Skole og på Bakkeskolen i Seest. Det er nemlig to af de cykelstiprojekter, som forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har valgt at tildele tilskud i forbindelse med støtte til lokale cykelstier fra cykelpuljen.

Cykelstier på begge sider af Koldingvej i Vester Nebel er et projekt til 22,7 mio. kroner. Det har opnået 50%’s støtte fra staten, hvilket var den højst opnåelige tilskudsprocent. Det vil sige, at staten bidrager med 11,35 mio. kroner.

En anden cykelsti, der også sikrer en bedre skolevej, er en sti langs Holbergsvej i Kolding, som er et projekt til 4,75 mio. kroner. Dette projekt vil staten også betale halvdelen af, hvilket vil sige 2,375 mio. kroner.

Endelig har Kolding Kommune også fået tilsagn om støtte til en cykelsti langs C.F. Tietgens Vej i Kolding, som vil være med til at skabe bedre sammenhæng i det overordnede cykelstinet samt give mere tryghed for de studerende, der vælger cyklen til og fra de uddannelser, der ligger placeret i det område. Her spæder staten til med 40%, nemlig 1,98 mio. kroner ud af projektets samlede udgift på 4,95 mio. kroner.

- Det er naturligvis med meget stor glæde, at jeg kan konstatere, at vi får tilskud fra staten til tre store projekter, som virkelig kan forbedre forholdene især for vores skolebørn og unge elever. Vi har mange cykelstiprojekter, vi gerne vil have realiseret i Kolding. Og nu når vi et godt skridt videre. Med flere kilometer cykelsti underbygger vi også det mål, vi har i kommunens mobilitetsplan om, at cyklen skal være det foretrukne transportmiddel specielt på de korte ture, påpeger Jakob Ville, der er formand for Plan og Teknik.

Får tilskud til tre ud af fire

Kolding Kommune havde søgt om tilskud til fire cykelstiprojekter. Det fjerde og sidste, der også var det største, er der ikke opnået statslig støtte til i denne omgang. Det er et fælles projekt med Fredericia Kommune om at etablere en sti langs Nr. Bjertvej i retning mod Taulov og Fredericia.

Denne sti skulle bl.a. gavne de mange pendlere på strækningen samt skabe en mere sikker skolevej mellem Nr. Bjert og Eltang, hvor der de seneste år er sket en del byudvikling.

- Det er naturligvis ærgerligt, at staten ikke valgte at støtte netop dét projekt. Det bliver en opgave for forvaltningen at finde ud af, om projektet kan forbedres, så det kan komme i betragtning i en senere ansøgningsrunde, pointerer Jakob Ville.

Største tilskudsbeløb

Kolding er den kommune, der samlet set får det største beløb i tilskud, nemlig 15,7 mio. kroner. På andenpladsen kommer Københavns Kommune med knap 15,4 mio. kroner.

Den samlede budgetsum for de tre projekter i Kolding Kommune, der tilsammen har opnået 15,7 mio. kroner i støtte, er 32,4 mio. kroner. Kolding Byråd har bevilget pengene, så projekteringen kan gå i gang i løbet af 2025.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje