Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 01 Kolding Stadion

01 Kolding Stadion

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superliga-stadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.

Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:

a. at der foreligger et revideret budgetoplæg.

b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.

c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi- og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

Status

Besvarelsen af budgetnoten blev forelagt Økonomi- og Strategi på mødet den 12. juni 2023, og er dermed afsluttet.

Ansvarlig: Annette Lund

Afsluttet: Juni 2023.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje