Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 02 Bosætning, attraktive byggegrunde i Kolding Nord

02 Bosætning, attraktive byggegrunde i Kolding Nord

Byrådet prioriterer at etablere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord beliggende ved Nr. Bjert / Birkemosevej. Projektet finansieres i henhold til ny model for køb, byggemodning og salg, hvor der i det korrigerede budget 2022 er afsat betydelige, ikke disponerede midler primært til opkøb af jord.

Afdækning af afledte anlægsinvesteringer og eventuel afledt drift skal indgå i projektet. Det drejer sig først og fremmest om en nordlig ringvejsforbindelse mellem Nr. Bjert og Fynsvej, men også afledte udgifter til indfrielse af byrådets ambitioner i forhold til klima, natur og bæredygtighed, samt nødvendige velfærdsinvesteringer i form af f.eks. daginstitution, skole og seniorbofællesskaber.

Status, marts 2024:

Strategisk Vækst er fortsat i løbende dialog med lodsejerne i Kolding Nord ift. køb af deres ejendomme med henblik på etablering af et nyt erhvervsområde nord for Højvangen. På nuværende tidspunkt afventes vedtagelsen af lokalplan for området, hvorefter der kan indgås aftale med to lodsejere. For en enkelt lodsejer må fortsat forventes, at ekspropriation bliver nødvendigt for at sikre realiseringen af den kommende lokalplan og dermed erhvervsområdet.

Forslag til lokalplan er i offentlig høring i perioden 7. Februar 2024 – 3. April 2024.
Der er opstartet lokalplan for første fase af omfartsvej med tilhørende erhvervsområde. Denne fremgangsmetode er valgt, da der ikke kunne opnås enighed med staten.

Ansvarlig: Merete Dissing og Bent Mouboe

Afsluttet: 2. kvartal 2024

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje