Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 03 Bæredygtige kvadratmetre

03 Bæredygtige kvadratmetre

By- og Udviklingsdirektøren pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en mærkbar reduktion af den kommunale bygningsmasse inden 2030.  Analysen udarbejdes med den tilgang, at vi skal udnytte vores kvadratmetre klogt – både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

På administrationsområdet har der gennem de seneste år været fokus på at opsige lejemål for i højere grad at benytte egne bygninger. Endvidere er der sket en optimeret og ændret udnyttelse af lokaler. Arbejdet med optimering af administrationsbygningerne vil fortsætte i de kommende år.

For at opnå en mærkbar reduktion bliver det nødvendigt især at sætte fokus på de bygninger, der anvendes i de borgernære aktiviteter. Multiudnyttelse af lokaler skal indgå som et analyseelement, ligesom værdien af at samle flere funktioner i større enheder skal fremmes. Når lokaler deles mellem flere brugergrupper, er det med til at fremme fællesskab og dialog mellem grupperne.

I afklaringsfasen skal der indgå en studietur for Økonomi og Strategi til kommuner eller private, der har opnået effektiviseringer ved en optimering af lokaleudnyttelsen. Finansiering sker inden for det nuværende budget.

Status

Næste skridt er fortsat byrådsseminaret 5 september, som er under planlægning.

Der er indgået aftale med Rambøll, som bidrager til byrådsseminaret og den efterfølgende proces.

Procespunkter bliver følgende:

 1. Forberedelse af byrådsseminaret (august måned).
  Indsamling og præsentation af data som kan give Byrådet et overblik over området
  Udarbejdelse af program, oplæg på dagen og aftale om hvordan facilitering af processen på mødet skal foregå.
 2. Gennemførelse af 2 timers byrådsseminar den 5. september 2023.
  Seminaret planlægges med korte oplæg til drøftelse, gruppediskussion, fælles opsamling og fælles tilkendegivelser om retningen
  På seminaret præsenteres projektets forløb efter seminaret.
 3. Opsamling og dokumentation af resultatet af byrådsseminaret.
  Projektgruppen og Rambøll foretager opsamling og dokumentation af drøftelserne på seminaret.
 4. Forberedelse af seminar for Chefforum.
  Resultatet af byrådsseminaret bliver rammen for oplæg til Chefforum seminaret.
 5. Gennemførelse af seminar for Chefforum den 12. oktober 2023.
  På chefforum seminaret vil der være fokus på eksekvering og opbygning af konsensus om målene frem mod 2030.
 6. Opsamling og dokumentation af resultatet af chefforum seminar.
  Projektgruppen og Rambøll foretager opsamling og dokumentation af drøftelserne på seminaret.
 7. Oplæg til og gennemførelse af studietur for Strategi og Økonomi (tidspunkt ikke fastsat).
 8. Udarbejdelse af samlet plan for realisering af Bæredygtige Kvadratmeter inden 2030.
  Behandling af planen i de politiske udvalg og Byrådet.
 9. Igangsætning af eksekvering af aktiviteterne i henhold til planen.

Der arbejdes videre i budgetnoterne 2024

Ansvarlig: Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje