Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 04 Fremtidens ungdomsskole

04 Fremtidens ungdomsskole

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at igangsætte en proces, der har til formål at afsøge, om ungdomsskolen i Kolding Kommune har de rigtige placeringer i forhold til, hvor mange unge, der bruger ungdomsskolen, og i forhold til de tilbud, der er i ungdomsskolen.

Processen skal inddrage kommende og nuværende unge, forældre og personale i forhold til at skabe favnende fællesskaber for de unge, uanset hvor de bor. Eventuelle udgifter finansieres inden for det eksisterende budget.

Status

Børn og uddannelse godkendte på mødet den 8. marts 2023 rammerne for processen for budgetnoten ”Fremtidens Ungdomsskole”. Processen består af 3 faser – Kortlægning, Undersøgelse og Afrapportering. Den første fase er igangsat i foråret 2023. I denne fase afdækkes de tilbud, der udbydes på Ungdomsskolen og de forskellige lokationer, samt viden om Ungdomsskolens brugere. I kortlægningsfasen ses der samtidig mod andre kommuners ungdomsskoler for eventuel inspiration.

Børn og Uddannelse vil blive orienteret om undersøgelsens indsigter i Afrapporteringen, når de foreligger, forventeligt i efteråret 2023.

Status, oktober 2023

Selve kortlægningen og indsamling af data i spørgeskemaundersøgelsen er overstået. Men det skal følges op af interviews med unge, forældre og medarbejdere. De udvalgte skoler er kontaktet med henblik på at finde interviewpersoner, og det er planlagt til afholdelse i begyndelsen af uge 43. Og kort derefter skal der så laves den samlede afrapportering.

Der er lagt op til afrapportering til udvalget på december mødet

Ansvarlig: Flemming Skaarup

Afsluttet: December 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje