Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 07 Konkurrenceudsættelse

07 Konkurrenceudsættelse

Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget, at udarbejde en oversigt over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrence-udsættelsen.

Endvidere udarbejdes en vurdering af de områder, der i dag udføres af eksterne leverandører, i forhold til hensigtsmæssigheden heraf og i forhold til, om Kolding Kommune kan opnå gevinster ved at hjemtage eller omlægge områderne.

Sammen med disse to oversigter udarbejdes et kort notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse som værktøj til at opnå økonomiske effektiviseringer. Notatet skal blandt andet inddrage de input til emnet, der blev modtaget i analysen af administrationsområdet, som Muusmann gennemførte for Kolding Kommune i 2021.

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

Status

Der er udarbejdet en oversigt over emner, der kan konkurrenceudsættes, samt emner, der er konkurrenceudsat. Økonomi og Strategi har behandlet dette på møde den 17. april 2023 og besluttet, at forvaltningerne kan arbejde videre med at afdække mulighederne for henholdsvis konkurrenceudsættelse og hjemtagning og at konkurrenceudsættelse/hjemtagning indtænkes i arbejdet med strukturelle prioriteringer.

Noten er hermed afsluttet, idet der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse/ hjemtagning.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: Marts 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje