Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 09 Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet

09 Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre et eftersyn af kommunens erhvervsservice.

Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnerskaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen.

Endvidere skal der udarbejdes en analyse af de midler, der anvendes på erhvervsservice (Business Kolding, Trekantområdet Danmark m.fl.) med henblik på at afklare, om midlerne anvendes optimalt, eller om en ændret fordeling mellem de forskellige parter, herunder Kolding Kommune, kunne give en forbedret effekt.

Status

Opgaven løses som en fem-trins model:

  1. Definition af forskellige former for erhvervspartnerskaber, som grundlag for forventninger og afstemning samt kortlægning af eksisterende erhvervspartnerskaber i kommunen. Afsluttet og godkendt i ØS 20.3.2023.
  2. Udførelse af en proces kaldet Policy Labs, der skal afdække hvordan Kolding Kommune og erhvervslivet kan indgå erhvervspartnerskaber, der er gensidigt meningsfulde. (missionsbaserede). Herunder hvilke emner, der er mulige for et stærkt samarbejde f.eks. ”at få flere unge i job”. Aftale indgået med SDU om facilitering af workshop med Erhvervsliv, fagchefer og politikere primo oktober. Samt uddannelse af Kolding Kommunes interne og Business Kolding konsulenter inden udgangen af 2023.
  3. En ekstern analyse af hvordan midlerne til de eksisterende erhvervsservice anvendes og afklare om det sker optimalt eller der er behov for justeringer. Analyse og rapport under udarbejdelse af konsulenthuset Pluss. Deadline 30.9.2023 – efterfulgt af præsentation for ØS.
  4. Der gives et bud på den fremadrettede erhvervsservice og nye muligheder for erhvervspartnerskaber med kommunen som anker. Oplæg til dialog om nuværende set-up og fremtidige muligheder for ØS oktober/november 2023.
  5. Endeligt indarbejdes beslutningen i Økonomi- og Strategi den 20. marts, hvor det pålægges forvaltningen at foreslå en organisering, hvor kommunen sætter sig i spidsen for, at dialogen mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne udbygges. Dette punkt foregår sideløbende med Policy Labs i f.eks. Rektorforum, Campus Kolding, jobgaranti ved dimittendledighed og andre. Desuden arbejdes på et oplæg til mere interaktion imellem politikere, direktion og virksomheder. Dette præsenteres inden udgangen af November 2023.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: December 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje