Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 10 Dækning af kapacitetsbehov på børnepasningsområdet, herunder genplacering af daginstitutionen Kloden

10 Dækning af kapacitetsbehov på børnepasningsområdet, herunder genplacering af daginstitutionen Kloden

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes. 

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan, skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.

Eventuelle udgifter til notens realisering finansieres inden for det eksisterende budget.

Status

Byrådet har i januar 2023 godkendt en plan for udmøntning af rammen til udvidelse af kapaciteten på børnepasningsområdet.

Børn og Uddannelse indstiller i maj 2023 til Byrådets godkendelse, at der gives en anlægsbevilling på 39 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Kloden, og at bevillingen tages fra den samlede anlægsramme, der er givet til kapacitet i dagtilbud, idet tidshorisont og størrelse for byggeri i Nr. Bjert udskydes og afventer kapacitetsanalysen for 2024. Ved et evt. udækket behov for etablering af pladser i dagtilbud kan der fremsendes ændringsforslag til budget 2025 eller senere.

Noten anses hermed som afsluttet.

Ansvarlig: Flemming Skaarup og Bent Mouboe

Afsluttet: Maj 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje