Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 11 Ungedemokrati

11 Ungedemokrati

Udvalget for social bæredygtighed pålægges at igangsætte arbejdet for at styrke ungedemokratiet i Kolding Kommune med fokus rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år.

Arbejdet skal baseres i en model, hvor tankesættet skal være ”ungedemokrati til unge – skabt af unge”. Derfor udføres arbejdet gennem dialog med unge og med et fokus på, hvilke lokalpolitiske dagsordener der konkret påvirker unge, og som de finder interessant at være del af. Arbejdet forventes at øge viden og forståelse for betydningen af lokalpolitiske beslutninger, og hvordan disse påvirker unge- og studielivet i Kolding Kommune.

Arbejdet, der gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal konkluderes med oplæg til flere konkrete modeller, der skitserer mulige forsamlinger/netværk af unge mennesker, der kan påvirke den lokalpolitiske dagsorden f.eks. som i Ungebyrådet i Aarhus eller arbejde med temaer valgt af unge.

Status

Direktionen kommer med et konkret oplæg til indhold, forankring mv., herunder politisk deltagelse, og det forslag vil erstatte budgetnote 11, jf. sag i Økonomi og Strategi d. 28.08.23.

Ansvarlig: Thomas Reintoft og Flemming Skaarup

Afsluttet: August 2023 i Økonomi og Strategi.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje