Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 13 Sammenhængende 2050-plan

13 Sammenhængende 2050-plan

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden.

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for ”Fremtidens Kolding”, hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi og efterfølgende revision af andre relevante planer, politiker og strategier.

Status

Processen kører.
Processen opstartes for alvor med bæredygtig vækst mødet den 23. august 2023.

Borgerinddragelse op til Byens Møde

Vi har kort skitseret aftalt med Grandville:

  • Skilteskov begrænses – I stedet for mange roll-ups/rejsepakke laver Grandville ét skilt/roll-up, som indgår i generel kommunikation for at invitere folk til Byens Møde og som kan bruges til ”Giv dit besyv”-format op til Byens Møde. KK står for tryk og distribution.
  • Grandville laver fysisk format/planche til ”Giv dit besyv”. KK står for tryk. KK bruger et par gange op til byens møde, blandt andet til Kulturnat.
  • Grandville laver foto-tegnekonkurrence. De udtænker format, indsamling mm og laver ”noget” til kommunikation. KK kommunikerer. Grandville koordinerer fotokonkurrencen med grundfortællings-folkene.
  • BF er ved at planlægge format for skoleklasser (4. klasser) op til Byens Møde – noget udstilles til Byens Møde. Formål: Primære formål trække folk til.

Kommunikation

Vi går i gang med at se på kommunikationsplan på eller lige efter projektgruppemøde d. 8/8 2023.

Eksperter

Grandville er i gang med at kontakte ekspert-eksperter. De har fået grønt lys fra Peter Bur og Filip Zibrandtsen og næsten grønt lys fra Lene Tanggaard.

Lokale nøglepersoner kontaktes i august.

Grandville laver en side med info/invitation, som kan bruges til at invitere lokale nøglepersoner.

Forvaltningsrepræsentanter/-eksperter bliver Camilla (byens rum og byens liv), Klavs (bo i Kolding), Rikke (ny leder i strategisk vækst. Koldings identitet), Mikael Sorknæs (Kolding som uddannelses- og erhvervsby), Michella (forbundet by) og Thomas Tinghuus (grøn(nere) by og blå by). De er indkaldt til Byens Møde og til et møde d. 23/8, hvor Grandville også deltager, og hvor de dels introduceres for Kolding 2050 og deres rolle til Byens Møde, dels indgår i drøftelse/kvalificering af temaerne.

Byens møde

Grandville har lavet nyt oplæg, som vi helt kort gennemgik på mødet i tirsdags. Det er vedhæftet her. Vi håber på at lande endeligt program på møde med dem d. 10/8
Vi er i dialog med SDU om at holde Byens Møde der. Ane Cortzen kontaktet som vært, hun har ikke svaret.

Udfoldelse af temaerne – sammenhæng med igangværende spor, strategier mm i Kolding

Grandville har fået materialepakke sendt, som vi vendte med dem på mødet i går. Grandville er godt i gang med at komme ind i vores nuværende strategier og spor ift. temaerne, og vi havde gode snakke med dem om dette på mødet i tirsdags.
Strategisk vækst laver møde mellem Grandville og grundfortælling-konsulenterne i august 2023.

2050-planen er rammesat, og kører i udvalget for Bæredygtig Vækst frem til sommeren 2024.

Ansvarlig: Merete Dissing og Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje